Vọng-doanh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vọng-doanh[1] - 望瀛
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

望瀛投暮繫吟船
詩景撩人晚興牽
浴翠雨晴峰似玉
大安潮漲水如天
依依遠樹青煙裏
渺渺平沙白鳥前
三十年前湖海趣
茲遊奇絕勝蘇仙

Vọng-doanh đầu mộ hệ ngâm thuyền ;
Thi cảnh liêu nhân vãn hứng khiên.
Dục-thúy vũ tình phong tự ngọc ;
Đại-an[2] triều tướng thủy như thiên.
Y y viễn thụ thanh yên lý ;
Diểu diểu bình sa bạch điểu tiền.
Tam thập niên tiền hồ hải thú,
Tư du kỳ tuyệt thắng Tô tiên[3].

Chiều hôm đến Vọng-doanh buộc thuyền thơ ;
Cảnh thơ ghẹo người, hứng buổi chiều hôm lôi kéo.
Mưa tạnh núi Dục-thúy biếc như ngọc ;
Triều lớn cảnh Đại-an nước như trời.
Lờ mờ rặng cây xa ở trong làn khói xanh ;
Bát ngát bãi sông phẳng ở trước đàn chim trắng.
Thú hồ hải ba mươi năm về trước,
Cuộc chơi này lạ tuyệt, còn hơn cuộc chơi của Tô tiên (Tô Đông Pha).

   
Chú thích

  1. Vọng doanh: huyện sở tại của thị trấn Ninh Bình, đấy có núi Non Nước, tức núi Dục Thúy
  2. Đại An: Cửa Đại An thuộc huyện Đại An tỉnh Nam Định, xưa ở vào khoảng xã Quần Liêu ngày nay
  3. Tác giả so cuộc đi chơi này với cuộc chơi Xích Bích của Tô Đông Pha đời Tống (Tô tiên là ông tiên họ Tô)