Vọng Tương Sơn tự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

古佛無量唐世人
湘山寺裡有真身
真身一夜燼炎火
古寺千年空暮雲
五嶺峰巒多氣色
全州城郭在風塵
孤舟江上憑欄處
一帶松杉半夕曛

Cổ Phật Vô Lượng[1] Đường thế nhân,
Tương Sơn[2] tự lý hữu chân thân[3].
Chân thân nhất dạ tẫn viêm hỏa,
Cổ tự thiên nhiên không mộ vân.
Ngũ Lĩnh[4] phong loan đa khí sắc,
Toàn Châu[5] thành quách tại phong trần.
Cô chu giang thượng bằng lan xứ,
Nhất đái tùng sam bán tịch huân.

Phật Vô Lượng xưa là người nhà Đường
Trong chùa Tương Sơn còn để lại chân thân
Một đêm chân thân bị lửa cháy hết
Chùa cổ nghìn năm phủ mây chiều
Núi đèo Ngũ Lĩnh nhiều khí sắc
Thành quách Toàn Châu ngập gió bụi
Dựa lan can trên chiếc thuyền lẻ loi trên sông
Trong dãy cây tùng cây sam, một nửa đã nhuốm bóng chiều

   
Chú thích

  1. Chỉ không hư, không lường đối với người đời, chỉ có Phật mới đo lường được. Ở đây chỉ Huyền Trang 玄奘, người Đường, sang Ấn Độ thỉnh kinh, sau hóa Phật
  2. Núi ở Quảng Tây 廣西
  3. Thân thể người tu đắc đạo
  4. Chỉ 5 đèo lớn Đại Dữu 大庾, Kị Điền 騎田, Đô Bàng 都龐, Manh Chử 萌渚, Việt Thành 越城, ở Hồ Nam 湖南, giữa khoảng Giang Tây 江西 và Quảng Đông 廣東
  5. Nay là Toàn Hiệu, thuộc tỉnh Quảng Tây. Nguyễn Du từ Toàn Châu đến Trường Sa (Hồ Nam) ngày 18 tháng 7 năm Quý Dậu (1813)