Viếng mộ ông Lê Chất

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Viếng mộ ông Lê Chất  (1921) 
của Phan Khôi

Bài thơ đăng trên Thực nghiệp dân báo năm 1921.

Bình Tây trấn Bắc sử nghìn thu,
Áy cỏ mờ rêu đất một u!
Ấy dũng ấy trung là thế thế!
Mà ân mà nghĩa ở mô mô?
Chim gào hờn sót xuân ầm ỹ,
Hùm thét oai lưa gió vụt vù,
Cái chuyện anh hùng ai giở đến,
Hồ Tây còn vẳng tiếng chuông bu.