Việt thi/III-78

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

NGUYỄN LỄ

8. ẨN-DẬT

Ta muốn yên thân, lánh chốn nghèo,
Chỉ là ẩn-dật há rằng xiêu.
Cõi thanh-vân, quyết ra tay mở,
Nữa nữa con em sẽ bước theo.