Wikisource:Tin nhắn cho bảo quản viên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các trang cộng đồng Liên hệ Bảo quản viên Lưu (hiện tại) →
Trang này dùng để liên hệ với các Bảo quản viên của Wikisource tiếng Việt, xin giải quyết hay thực hiện các tác vụ mà chỉ có Bảo quản viên mới thực hiện được. Xin tạo một đề mục độ hai khi bắt đầu yêu cầu mới.
Bảo quản viên (còn hoạt động) Tạm thời Ghi chú Bảo quản viên vắng mặt (hơn 1 năm) Cựu Bảo quản viên
Tên đăng nhập Tên khác Từ ngày Đến ngày Tên đăng nhập Tên khác Tên đăng nhập Tên khác
Mxn Nguyễn Xuân Minh tham gia hạn chế Kimkha Nguyễn Kim Kha
Vinhtantran Trần Vĩnh Tân Clytie Clytie Siddall
Tranminh360
ThiênĐế98
Tuanminh01
sửa bảng