Wikisource:Tin nhắn cho bảo quản viên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Các trang cộng đồng Liên hệ Bảo quản viên Lưu (hiện tại)→
Viết tắt:
WS:TNCBQV
Trang này dùng để liên hệ với các Bảo quản viên của Wikisource tiếng Việt, xin giải quyết hay thực hiện các tác vụ mà chỉ có Bảo quản viên mới thực hiện được. Xin tạo một đề mục độ hai khi bắt đầu yêu cầu mới.
Bảo quản viên (còn hoạt động) Tạm vắng Ghi chú Bảo quản viên vắng mặt (hơn 1 năm) Cựu Bảo quản viên
Tên đăng nhập Tên khác Từ ngày Đến ngày Tên đăng nhập Tên khác Tên đăng nhập Tên khác
Mxn Nguyễn Xuân Minh tham gia hạn chế Kimkha Nguyễn Kim Kha
Vinhtantran Trần Vĩnh Tân tham gia hạn chế Tranminh360
Clytie Clytie Siddall
sửa bảng

[Global proposal] m.Wikisource.org: (tất cả) Sửa trang[sửa]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like vi.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Sorry for writing in English but I thought as administrators you would be interested. Thanks, Nemo 22:26, ngày 1 tháng 3 năm 2015 (UTC)