Wikisource:Twinkle/Preferences

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Viết tắt:
WP:TWPREFS
Trước khi sử dụng Twinkle nên thiết lập cài đặt các chứng năng trong bảng bên dưới Twinkle theo cách mà bạn cảm thấy thuận tiện.

Ghi nhớ rằng tuỳ chọn được ghi ở một trang con thành viên của bạn. Chỉ có bạn, bảo quản viên Wikisource có thể sửa tuỳ chọn, tuy nhiên tuỳ chọn của bạn được ghi bằng mã JavaScript và ai cũng xem được.

Tham chiếu Twinkle
Bạn phải có công cụ Twinkle đã được cài sẵn (hoặc ở dạng gadget hoặc cài đặt từ script của các thành viên khác) để sử dụng trang này.

Nếu Twinkle đã được cài đặt đúng cách thì bạn chờ một lúc để đoạn chương trình được kích hoạt.

Khóa