Xìn tã chớ không phải thôi miên!

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xìn tã chớ không phải thôi miên!  (1928) 
của Phan Khôi hoặc Diệp Văn Kỳ

Bài đăng trên Đông Pháp thời báo, Sài Gòn, số 765 (6.9.1928)

Trong số báo thứ ba vừa rồi, chúng tôi có thuật chuyện hai người học trò trong trường Huỳnh Khương Ninh, vì muốn học thôi miên mà một người phải bị thương nặng.

Nay nghe lại rõ, thì không phải là chuyện ấy xảy ra trong trường mà lại là ở ngay nơi nhà thầy dạy xìn tã như vầy:

Nguyên hôm thứ bảy rồi, hai anh em trò Tòng, học ở trường Huỳnh Khương Ninh rủ nhau cùng với một người bạn học tên là Bá đi lên nhà anh..... dạy xìn tã ở tại Đất Hộ.

Khi đến nơi, thầy xìn tã chỉ cậu Bá là người học xìn tã từ bấy lâu nay mà làm phép, đọc thần chú, rồi xây lại đưa một con dao cho trò Bá mà nói rằng: Đó, bây giờ nó đã thấm phép rồi, đâm chém chi cũng không đứt nữa đa! Trò thử chém ngay vào bụng nó coi.

Trò Bá nghe vậy chém thử, xìn tã đâu không thấy mà thấy trò Bá bị dao lòi ruột.

Thấy vậy hoảng hốt liệng dao đâm đầu chạy mất. Người anh trò Tòng có mặt ở đó, liền lật đật chở vào nhà thương. Nghe nói người vì bị thương nặng quá không thể chịu nổi mà đã bỏ mạng từ hôm ấy.

Việc nầy tòa đương còn tra cứu. Mà chúng tôi cũng xin phải nghiêm cấm mấy ông thầy xìn tã. Bằng không, thì sẽ có nhiều điều hại nữa.

K.