Xuân nhật yết Chiêu Lăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xuân nhật yết Chiêu Lăng - 春日謁昭陵
của Trần Nhân Tông

Chiêu Lăng là lăng vua Trần Thái Tông

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

貔虎千門肅,
衣冠七品通。
白頭軍士在,
往往說元豐。

Tì hổ thiên môn túc,
Y quan thất phẩm thông.
Bạch đầu quân sĩ lại,
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong.

Quân thị vệ như hùm gấu, trước nghìn cửa đứng nghiêm túc,
Áo mũ các quan đủ cả bảy phẩm.
Người lính già đầu bạc còn đến ngày nay,
Thường kể lại chuyện đời Nguyên Phong.