Đạo thất đạo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đạo thất đạo - 盜失盜
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch ra chữ Nôm với nhan đề Kẻ trộm mất trộm.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

盜向人家穿取錢
盜人又向盜家穿
嬴輸遷轉無常局
出入循環若夙緣
化乏彥方休賜帛
荇非王素莫投椽
利途到底渾如是
奚獨穿牆盜乃然

Đạo hướng nhân gia xuyên thủ tiền
Đạo nhân hựu hướng đạo gia xuyên
Doanh thâu thiên chuyển vô thường cục
Xuất nhập tuần hoàn nhược túc duyên
Hóa phạp Ngạn Phương hưu tứ bạch
Hạnh phi Vương Tố mạc đầu duyên
Lợi đồ đáo để hồn như thị
Hề độc xuyên tường đạo nãi nhiên