Đến chơi nhà bác Đặng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đến chơi nhà bác Đặng
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch bài Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng thai quy tác. Bác Đặng tức cụ Đặng Ý ở thôn Vị Thượng, anh em con cô con cậu với Nguyễn Khuyến.

Gậy men ngõ trúc dạo đường quai,
Quá bước lên nhà bác Đặng chơi.
Một lũ tóc râu đều tuổi tác,
Nửa phần làng xóm đã thay dời.
Trâu già gốc bụi phì hơi nắng,
Chó nhỏ bên ao cắn tiếng người.
Ngửa mặt ông kia chơi mới khỏe,
Suốt hôm một sáo thổi lưng trời.