Đề tài trên Thảo luận Thành viên:Vinhtantran

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tranminh360 (Thảo luậnđóng góp)

Nhờ anh xóa các trang Trang:A memoir of Granville Sharp.djvu/32, Trang:Imperial Dictionary of Universal Biography Volume 1.pdf/381, Trang:Fairy tales (1).pdf/13, Trang:Power of affection.pdf/2, Mistaken lady's garland, or, The squire cheated/The Plumber, Trang:Whole proceedings of Jockey and Maggy (1).pdf/17, Trang:History of Valentine and Orson (3).pdf/10, Trang:Power of affection.pdf/1, Trang:Magic book, or, The whole art of ledgeremain.pdf/14, Trang:Counsels to young men (1).pdf/4, chúng không có tiếng Việt. Thành viên JohnsonLee01 chỉ sao chép chúng từ Wikisource tiếng Anh sang.

Tranminh360 (Thảo luậnđóng góp)
Trả lời “Nhờ xóa các trang tiếng Anh”