Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm - 讀大慧語錄有感
của Trần Thánh Tông