Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm/Kỳ I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

打瓦鑽龜三十年,
幾回汗出為參禪。
一朝識破娘生面,
鼻孔元來沒半邊。

Đả ngõa toàn quy[1] tam thập niên,
Kỷ hồi hãn xuất vị tham thiền.
Nhất triêu thức phá nương sinh diện,
Tỵ khổng nguyên lai một bán biên.

Ba mươi năm dùi rùa đập ngói
Mấy lần toát mồ hôi vì tham cứu đạo Thiền
Một sớm bỗng thấy hết được khuôn mặt của mẹ
Thì ra khuôn mặt ấy chỉ có một nửa.

   
Chú thích

  1. Toàn quy: dùi rùa, chỉ những công việc khó khăn; đả ngõa: đập ngói, chỉ những việc dễ dàng. Ý chỉ công phu tu đạo