Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm/Kỳ II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

眼前無色耳無聲,
一片心頭自打成。
聲色不干唇舌外,
任他剝報與都丁。

Nhãn tiền vô sắc nhĩ vô thanh,
Nhất phiến tâm đầu tự đả thành.
Thanh sắc bất can thần thiệt ngoại,
Nhậm tha bác báo dữ đô đinh<ref>Bác báo, đô đinh: những từ tượng thanh, chưa rõ nghĩa.

Trước mắt không có màu sắc, bên tai không có âm thanh
Cái tâm của mình tự cho là có đấy thôi
Thanh và sắc không can dự tới, ở ngoài môi và lưỡi
Mặc cho chúng "bác" hay "báo", "đô" hay "đinh".

   
Chú thích