Bài hát của đại phi công

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

Tặng các anh em hội viên hội "Quảng Tri" Huế

Trên chiếc máy bay đùa với gió.
Phi công đã vượt khỏi từng mây.
Cúi mặt xem: Những bể sóng, rừng cây
Chỉ thoảng thoảng vết xanh, đen, vàng, đỏ...
Nghĩ. "Trên mặt đất, cõi xa xăm đó,
"Đương chạy xuôi, chạy ngược biết bao người."
Rồi cặp môi nhúm nửa nụ cười!
Xa địa giới ngẫm nhân gian nhiều việc nhỏ.
Rồi ngài để máy chặt mây, chém gió,
Hát vài câu như riêng ngỏ với trời.

Hát rằng:
"Nhắp cánh chim bay.
"Cỡi mây ta bay,
"Bay cao cho quá,
"Quá chín từng mây.
"Từng mây mạo hiểm xa bay
"Ta bay ta lánh người say mồi tiền.
"Bay cao cho thoả chí nguyền
"Nào ta có muốn để tên với đời."

Máy kêu như sấm vang trời.
Hoá công nhường đã hiểu lời Phi công.