Bài thơ nhất cú hay là nỗi khổ tâm của thi sĩ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bài thơ nhất cú hay là nỗi khổ tâm của thi sĩ  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

Tặng Phạm Phú Hàm

Muốn ngỏ ý cùng tình nhân vừa quen biết,
Thi sĩ non mài miệt với bài thơ.
Nào bằng, nào trắc, nào phá, nào thừa...
Mắt mơ mộng, chàng ngồi chờ Yên sĩ
Chờ Yên sĩ...! có phải đâu sự dễ:
Nàng thơ nào như các chị em xoàng!
Nàng vui chơi Bích thuỷ, Lam san
Để mặc khách bàn hoàn thơ với... thẩn.

Chàng nghĩ mãi, mồ hôi sa, chí phẫn,
Nõi nhớ nhung càng lận đận khôn khuây.
Mãi sau chỉ được câu này:
"Từ hôm kỳ ngộ đêm, ngày nhớ em"!