Bơi thuyền chơi Đông Hồ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bơi thuyền chơi Đông Hồ  (1927) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927.

Mặt nước hòn non nổi,
Đáy hồ mảnh nguyệt trôi.
Chiếc thuyền thong thả dạo,
Tiếng hát động chân trời.