Bản mẫu:Đề mục liên quan/doc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trang con tài liệu bản mẫu này chứa thông tin về cách sử dụng, thể loại, và các thông tin kỹ thuật khác không bao gồm trong bản mẫu.
Xem Bản mẫu:Đề mục liên quan.

Giới thiệu[sửa]

Bản mẫu này cung cấp một danh sách đơn giản các liên kết đến các dự án WMF có liên quan đến văn kiện.

 • Giao diện của bản mẫu này luôn có sẵn trong {{đầu đề}}, {{tác gia}} và {{đề mục diễn tiến}}, và được sử dụng thường trong các không gian tên tương ứng — Chính, Tác gia và Wikisource
 • Bản mẫu này nên được dùng thay thế cho các bản mẫu cồng kềnh như {{wikipedia}}.

Sử dụng[sửa]

{{Đề mục liên quan
 |chủ đề       =
 |tác gia liên quan =
 |wikipedia     = 
 |commons      = 
 |commonscat     = 
 |wikiquote     = 
 |wikinews      = 
 |wiktionary     = 
 |wikibooks     = 
 |wikiversity    = 
 |wikispecies    = 
 |meta        = 
}}

Tham số[sửa]

Bản mẫu này sử dụng các tham số sau đây. Toàn bộ tham số là tùy chọn. Nếu bạn không nhập giá trị vào tham số, hộp liên kết sẽ không xuất hiện.

 • {{{chủ đề}}}: Liên kết đến tên Cổng chủ đề. Hiện Wikisource tiếng Việt chưa có trang nào thuộc chủ đề.
 • {{{tác gia liên quan}}}: Liên kết đến tên tác gia. Trong trường hợp có nhiều tác gia liên quan, tên các tác gia cần được phân cách bằng dấu gạch chéo, ví dụ: Nguyễn Trãi/Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • {{{wikipedia}}}: Liên kết đến Wikipedia (hiển thị là bài viết Wikipedia)
 • {{{commons}}}: Liên kết đến Wikicommons (hiển thị là triển lãm Commons)
 • {{{commonscat}}}: Liên kết đến Wikicommons, nhưng dẫn tới một thể loại cụ thể (hiển thị là thể loại Commons)
 • {{{wikiquote}}}: Liên kết đến Wikiquote (hiển thị là câu trích dẫn)
 • {{{wikinews}}}: Liên kết đến Wikinews (hiển thị là tin tức)
 • {{{wiktionary}}}: Liên kết đến Wiktionary (hiển thị là định nghĩa)
 • {{{wikibooks}}}: Liên kết đến Wikibooks (hiển thị là sách giáo khoa)
 • {{{wikiversity}}}: Liên kết đến Wikiversity (hiển thị là tài liệu học thuật)
 • {{{wikispecies}}}: Liên kết đến Wikispecies (hiển thị là phân loại)
 • {{{meta}}}: Liên kết đến Meta (hiển thị là meta)

Ví dụ[sửa]

Cơ bản[sửa]

Bản mẫu này có thể dùng để tạo ra chỉ một liên kết interwiki hay liên kết tác gia:

{{Đề mục liên quan
 | wikipedia  = Test
}}


{{Đề mục liên quan
 | tác gia liên quan = Nguyễn Trãi/Nguyễn Bỉnh Khiêm
}}


Đầy đủ[sửa]

Bản mẫu này cũng có thể dùng để tạo ra nhiều liên kết interwiki hay liên kết tác gia:

{{Đề mục liên quan
 | tác gia liên quan = Nguyễn Trãi/Nguyễn Bỉnh Khiêm
 | wikipedia   = Test
 | commons    = Test
 | commonscat   = Test
 | wikiquote   = Test
 | wikinews    = Test
 | wiktionary   = Test
 | wikibooks   = Test
 | wikiversity  = Test
 | wikispecies  = Test
 | meta      = Test
}}