Bản mẫu:Đầu đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Vô đề
của [[Tác gia:{{{tác giả}}}|{{{tác giả}}}]]
{{{ghi chú}}}
[sửa] Tài liệu

Cách sử dụng

{{đầu đề
 | tựa đề   = 
 | tác giả  = 
 | dịch giả  = 
 | phần    = 
 | trước   = 
 | sau    = 
 | năm    = 
 | ghi chú  =
}}

Tiêu bản này được dùng tại đầu bài. Điền các thông tin tương ứng, và để trống các thông số không biết hoặc không dùng được. Đừng xóa các thông số không dùng, vì nó sẽ làm hư tiêu bản và làm cho bảo trì bằng bot gặp khó khăn. Để dễ dùng, xem thêm công cụ tải trước đầu đề trong tùy chọn của bạn.

Tham số

 • {{{tựa đề}}} = tựa đề tác phẩm, đối với trang con hãy dùng liên kết họ hàng
 • {{{tác giả}}} = tên tác giả, không đặt trong liên kết wiki
 • {{{dịch giả}}} = tên dịch giả, không đặt trong liên kết wiki; hoặc dùng {{{ghi đè dịch giả}}}, xem Biên dịch
 • {{{phần}}} = tên phần của tác phẩm, thường dùng ở trang con
 • {{{trước}}} = tên phần trước của tác phẩm; dùng liên kết họ hàng ở trang con, nếu không dùng liên kết đầy đủ
 • {{{sau}}} = tên phần sau của tác phẩm, dùng liên kết họ hàng ở trang con, nếu không dùng liên kết đầy đủ
 • {{{năm}}} = năm xuất bản, thêm tác phẩm vào thể loại theo năm, xem Thể loại:Tác phẩm theo năm
 • {{{ghi chú}}} = ghi chú về tác phẩm, hoặc dùng {{ấn bản}} để cung cấp thêm thông tin trên trang thảo luận của tác phẩm.

Tham số đến các dự án và không gian liên quan

 • {{{chủ đề}}}
 • {{{tác gia liên quan}}}
 • {{{wikipedia}}}
 • {{{commons}}}
 • {{{commonscat}}}
 • {{{wikiquote}}}
 • {{{wikinews}}}
 • {{{wiktionary}}}
 • {{{wikibooks}}}
 • {{{wikiversity}}}
 • {{{wikispecies}}}
 • {{{meta}}}

Xem Bản mẫu:Đề mục liên quan/doc#Tham số để biết thêm thông tin.

Bản mẫu đầy đủ:

{{đầu đề
 | tựa đề   = 
 | tác giả  = 
 | dịch giả  = 
 | phần    = 
 | trước   = 
 | sau    = 
 | năm    = 
 | chủ đề   = 
 | wikipedia = 
 | commons  = 
 | commonscat = 
 | wikiquote = 
 | wikinews  = 
 | wiktionary = 
 | wikibooks = 
 | wikiversity= 
 | wikispecies=
 | meta    = 
 | ghi chú  = 
}}

Liên kết họ hàng

Với các tác phẩm dài, có nhiều trang, bạn được khuyến khích dùng liên kết họ hàng. Làm cách này sẽ làm ngắn bớt mã và bảo đảm là tác phẩm vẫn kết nối với nhau dù nó được di chuyển hay tái cấu trúc. Ba định dạng đó là [[/trang con]] (trang con), [[../]] (trang mẹ), và [[../ngang hàng]] (chị em ngang hàng); xem ví dụ về cách dùng phía dưới. Chú ý rằng [[../]] sẽ mở rộng thành tựa đề của trang mẹ, rất lý tưởng nếu tác phẩm bị đổi tên sau này.

Điều này phụ thuộc vào một trang theo đúng chuẩn tựa đề trang trong Cẩm nang về văn phong, với những tác phẩm có dạng [[Tên tác phẩm]] và [[Tên tác phẩm/Trang con]].

Tựa đề chương

Nói chung, hãy đưa tựa đề chương vào ô "phần", nhưng tránh đưa chúng vào ô "trước" và "sau". Ví dụ:

How the Other Half Lives của Jacob Riis
Chương XI: The Sweaters of Jewtown


Các trường hợp đặc biệt

Biên dịch

 |dịch giả=Joe

Tên của dịch giả. Làm như thế này sẽ tự động liên kết đến một trang tác gia trừ khi nó có chứa dấu "[".

(Giá trị "?" hoặc "không rõ" sẽ đưa thêm {{Không có thông tin dịch giả}} vào trang.)

(Giá trị "không được nhắc tới" thêm dịch giả không được nhắc tới vào trang.)

Không liên kết đến trang tác giả

| tác giả= |ghi đè tác giả=Joe

Hiển thị tên tác giả nhưng không liên kết đến trang tác gia (đối với các tác phẩm không có tác giả truyền thống).

Ví dụ cách dùng

Thông thường

{{đầu đề
 | tựa đề   = [[../]]
 | tác giả  = Hồ Biểu Chánh
 | dịch giả  = 
 | năm    = 
 | phần    = Chương II: Tức mà hỏi vợ
 | trước   = [[../Chương I|Chương I]]
 | sau    = [[../Chương III|Chương III]]
 | ghi chú  = 
}}
[[../]] của Hồ Biểu Chánh
Chương II: Tức mà hỏi vợ


Không có liên kết tác giả

{{đầu đề
 | tựa đề   = Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ
 | tác giả  = |ghi đè tác giả = Quốc hội Lục địa Hoa Kỳ
 | dịch giả  = 
 | năm    = 1776
 | phần    = 
 | trước   = 
 | sau    = 
 | ghi chú  = 
}}
Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ  (năm 1776) 
Quốc hội Lục địa Hoa Kỳ


Tác phẩm dịch

{{đầu đề
 | tựa đề   = [[Thơ ngụ ngôn La Fontaine|Thơ ngụ ngôn]]
 | tác giả  = Jean de La Fontaine
 | dịch giả  = Nguyễn Văn Vĩnh
 | phần    = Le Lièvre et la Tortue - Con thỏ và con rùa
 | trước   = [[Hai thằng ăn trộm với con lừa]]
 | sau    = [[Gà trống và Hồ ly]]
 | ghi chú  = 
}}
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, người dịch: Nguyễn Văn Vĩnh
Le Lièvre et la Tortue - Con thỏ và con rùa


Xử lý nâng cao

Tách JavaScript

Giá trị đầu đề có thể được tác ra bằng cách dùng JavaScript truy cập giá trị văn bản của bao span của chúng:

giá trị wrapper id
tựa đề header_title_text
tác giả header_author_text
dịch giả header_translator_text
trước headerprevious
sau headernext
ghi chú không