Bản mẫu:Biểu quyết xóa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này hiện đang được xem xét xóa tại Đề nghị xóa. Xin vui lòng xem thảo luận tại đấy.
Nếu trang này phù hợp với một trong những tiêu chí xóa nhanh, hãy dùng {{chờ xóa}} thay cho bản mẫu này.