Bản mẫu:Chờ xóa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[sửa] Template-info.svg Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

Khi gặp một bài viết mà bạn cho là cần xóa nhanh, bạn có thể đặt bản mẫu này vào bài đó để những bảo quản viên khi kiểm tra Thể loại:Có người đề nghị xóa có thể biết và xóa giúp bạn.

Viết mã sau vào bài, hãy luôn nhớ đưa ra lý do xóa:

{{chờ xóa|lý do yêu cầu xóa}}

Xem thêm