Wikisource:Đề nghị xóa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các trang cộng đồng Đề nghị xóa Lưu thảo luận
Viết tắt:
WS:DNX
Trang này dành để đề nghị xóa các bài viết trên Wikisource thể theo quy định xóa, và phản đối viêc tác phẩm nào đó đã bị xóa. Xin hãy thêm {{biểu quyết xóa}} vào trang bạn đề cử xóa. Các bài viết còn lại tại trang này cần được xóa nếu không có phản đối đáng kể sau tối thiểu một tuần.

Các tác phẩm có thể vi phạm bản quyền nên liệt kê tại Có thể vi phạm bản quyền. Những trang phù hợp với các tiêu chí xóa nhanh nên được đánh dấu bằng {{chờ xóa}} và không báo cáo ở đây (xem thể loại).

Các đề nghị[sửa]

Xin đặt yêu cầu của bạn trong tiêu đề cấp 2 vào cuối trang này.

Kinh sách[sửa]

Bài này dường như là một trang thể loại, dù tôi có thể hướng dẫn thành viên này tạo thể loại mới, nhưng tôi không rõ tác phẩm như thế nào thì được gọi là Kinh sách. Tân (thảo luận) 04:15, ngày 26 tháng 10 năm 2018 (UTC)

Tứ thư[sửa]

Mục lục dẫn đến bài trống, nếu các văn kiện cụ thể không được đưa lên với giấy phép tự do, trang nên bị xóa sau 7 ngày. Tân (thảo luận) 04:19, ngày 26 tháng 10 năm 2018 (UTC)

Thể loại:Kinh sách[sửa]

Không rõ đây là thể loại sách nào. Tân (thảo luận) 04:26, ngày 26 tháng 10 năm 2018 (UTC)

Thi thơ đố vui[sửa]

Không rõ nguồn gốc. Tân (thảo luận) 02:47, ngày 30 tháng 10 năm 2018 (UTC)

Tác gia:Francis Garnier[sửa]

Người này là một nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm chứ bản thân không có tác phẩm nào trên Wikisource, không đủ nổi bật để có một trang Tác gia riêng. Tân (thảo luận) 04:05, ngày 16 tháng 11 năm 2018 (UTC)

@Vinhtantran: Wikisource tiếng Anh vẫn có en:Category:Authors with no works với 2852 trang đấy thôi. Tranminh360 (thảo luận) 10:55, ngày 25 tháng 11 năm 2018 (UTC)

Yes check.svgY Giữ. Tân (thảo luận) 07:05, ngày 1 tháng 12 năm 2018 (UTC)