Bản mẫu:Không-PVCC-Hoa Kỳ-URAA

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này không thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì bản quyền của nó ở Hoa Kỳ được phục hồi theo Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) do nó vẫn có bản quyền ở quốc gia nguồn vào ngày URAA (ngày 1 tháng 1 năm 1996 trong hầu hết trường hợp, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998). Nó có bản quyền ở Hoa Kỳ đến 95 năm sau khi xuất bản lần đầu tiên. (Đến ít nhất năm 2047, nếu nó được xuất bản lần đầu tiên từ năm 1978 đến năm 2002).

Đây không phải là một giấy phép hợp lệ trên Wikisource; một giấy phép hợp lệ phải đi kèm thẻ này hoặc tác phẩm này sẽ bị xóa. Ngay cả khi thẻ này kèm theo một giấy phép hợp lệ, chúng tôi đang thử tìm biện pháp đối với các tác phẩm như thế này. Nếu bạn là người giữ bản quyền tác phẩm này, và không muốn nó được lưu trữ trên Wikisource, vui lòng liên hệ với cơ quan chỉ định của chúng tôi hoặc đề nghị xóa tác phẩm, giải thích tình hình.

 
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Không-PVCC-Hoa Kỳ-URAA.