Bước tới nội dung

Bản mẫu:Mục lục cuối

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng[sửa]

Các bản mẫu này được thiết kế để hỗ trợ việc tạo bảng mục lục bằng một tập các mục bảng chuẩn hóa. Chúng bắt đầu bằng {{Mục lục đầu}} (hoặc {{ML đ}}) và kết bằng {{Mục lục cuối}} (hoặc {{ML c}}).

Mục tiêu của các bản mẫu này là tách phần Mục lục ra khỏi mã bên dưới. Nếu bạn có tình huống mới cần định dạng, có lẽ cách hay nhất là tạo ra một bản mẫu mới, thay vì tìm cách điều chỉnh bản mẫu cũ để phù hợp.

Mục lục đầu[sửa]

Tham số
 • |canh= canh lề cho mục lục trong trang, mặc định là giữa (tùy chọn)
 • |rộng= chiều rộng mục lục (tùy chọn, bất kỳ đơn vị CSS nào), | rộng = 100%
 • |rộng tối đa= chiều rộng tối đa của mục lục (tùy chọn, bất kỳ đơn vị CSS nào), | rộng tối đa = 600px
 • |in nhỏ= áp dụng kiểu in nhỏ cho toàn bộ mục lục (tùy chọn), | in nhỏ = yes
 • |classes= áp dụng các lớp (class) được định nghĩa sẵn trong TemplateStyles. Xem Bản mẫu:Bản mẫu mục lục/styles.css để xem các lớp có sẵn.
 • |style= áp dụng các kiểu (style) tự do khác cho toàn bộ mục lục (tùy chọn/không có mặc định), | style = line-height:1
 • |thêm= cho phép thêm mã rời (tùy chọn), ví dụ để thiết lập thuộc tính bảng | thêm = cellpadding {{=}} 5 ( xem Template:= )

Quy ước đặt tên[sửa]

Bản mẫu được đặt theo tên từng cột nối (theo thứ tự) và các đặc điểm lạ của các ô.

Ví dụ, một hàng có ba ô đơn sẽ là {{Mục lục hàng 1-1-1}} (hay {{ML h 1-1-1}}), còn một hàng có một ô nối 2 cột tiếp sau là ô đơn sẽ là {{Mục lục hàng 2-1}} (hay {{ML h 2-1}}). Nếu một ô không nối cột nhưng có đặc điểm lạ, số "1" trong ô đó sẽ bị xóa đi và thay bằng đặc điểm đó: {{Mục lục hàng 1-ra-1}} (viết tắt {{ML h 1-r-1}}).

Tham số[sửa]

 • Các tham số vị trí |1=, |2=, v.v., sẽ chứa nội dung của từng ô trong bảng, là ô thứ nhất, rồi ô thứ hai, v.v.
 • Phần lớn bản mẫu hàng sẽ có tham số tùy chọn |class= có thể dùng để đặt lớp CSS với một số kiểu định nghĩa sẵn áp dụng cho hàng đó.

Trường hợp đặc biệt[sửa]

 • {{Mục lục hàng trái}} hoặc {{ML h t}}: ô đơn, canh lề văn bản bên trái, với số cột cần nối với nhau ở tham số đầu, và nội dung ở tham số thứ hai.
 • {{Mục lục hàng giữa}} hoặc {{ML h g}}: ô đơn, canh lề văn bản ở giữa, với số cột cần nối ở tham số đầu, và nội dung ở tham số thứ hai.
 • {{Mục lục hàng phải}} hoặc {{ML h p}}: ô đơn, canh lề văn bản bên phải, với số cột cần nối với nhau ở tham số đầu, và nội dung ở tham số thứ hai.

Mục lục 3 cột[sửa]

Mục lục 3 cột có lẽ là phổ biến nhất. Thường thì cột đầu và cuối sẽ được canh phải, còn cột giữa sẽ là canh trái.

Ra hàng
Canh lề khác nhau

Ví dụ[sửa]

Mục lục: {{ML h g}}
Giới thiệu, Dẫn nhập và Phần đầu sách : {{ML h 2-1}} 1
1 Chương 1: {{ML h 1-1-1}} 2
2 Chương 2: {{ML h 1-1-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 3
{{ML h p}} Thanh mô tả các thứ khác nhau
3 Chương 3: {{ML h 1-r-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 4
{{ML h 2r-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 5
4
Chương 4: {{ML h 1-c-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6
{{ML h 2c-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7

Mục lục 4 cột[sửa]

"Bình thường", các cột 1, 2 và cột cuối là canh phải, cột 3 canh trái.


Mục lục: {{ML h g}}
Ghi chú đầu sách {{ML h 3-1}} i
Giới thiệu {{ML h 2-1-1}} 1
1 a Mục 1: {{ML h 1-1-1-1}} 2
b Mục 2: {{ML h 1-1-1-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 3

Mục lục có hàng không đều[sửa]

Một số tác phẩm có mục lục có cột bên phải kích thước không đều, với cột bên trái của vài hàng có thể đè lên nhau. Thường thấy trong các tác phẩm nhiều tập trong đó các phần liệt kê trên cùng một hàng.

 • {{Mục lục hàng lệch}}:
  • |1= là nội dung chính, canh trái
  • |2= là "cột" phải.
  • |nối= là phần nối cột của toàn bộ hàng để cho phép nó dùng với các bản mẫu hàng khác. Mặc định là 3 (để nó sẽ hoạt động mặc định với {{Mục lục hàng 1-1-1}} chẳng hạn).


Letter to the Editor respecting the New Monthly Magazine1
Grimm's Ghost, Letter X.38, XI. 199, XII. 365

Ngắt trang[sửa]

Nếu mục lục bị ngắt qua nhiều trang khi quá dài, bạn cần phải thêm {{nop}} vào đầu mỗi phần thân trang, để tránh khi nhúng sẽ làm dính dòng đầu trang sau vào dòng cuối trang trước. Bạn cũng nên đặt {{ML đ}} vào phần đầu trang để nó hiển thị cho đúng trong không gian tên Trang:, và bạn nên đóng bảng ở phần chân mỗi trang trừ trang cuối:

Phần thân trang 1
{{ML đ}}
{{ML h.....}}
Phần chân trang 1
{{ML c}}
Phần đầu trang giữa
{{ML đ}}
Phần thân trang giữa
{{nop}}
{{ML h.......}}
{{ML h.......}}
Phần chân trang giữa
{{ML c}}
Phần đầu trang cuối
{{ML đ}}
Phần thân trang cuối
{{nop}}
{{ML h....}}
{{ML c}}

Xem thêm[sửa]

Các bản mẫu dạng này (hay còn gọi là điều hướng) dùng để giúp người đọc di chuyển nhanh giữa các phần của văn kiện.

Bản mẫu Sử dụng Kết quả Ghi chú
{{Mục lục}} {{Mục lục}}


Mục lục A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z
Dùng để tạo một Mục lục nhỏ gọn khi cần liệt kê theo vần.
{{Mục lục bổ trợ}} {{Mục lục bổ trợ|

* [[/Chương 1/]]}}

Chương(không được liệt kê trong bản gốc)
Dùng khi văn kiện không có sẵn phần Mục lục.
{{Mục lục đầu}},
{{Mục lục cuối}} và
toàn bộ các {{Mục lục hàng....}}

{{Mục lục đầu}}
{{Mục lục hàng 1-1-1|...}}
{{Mục lục cuối}}

Dẫn nhập i
I. Giới thiệu xii
II. Chương 1 1
Dùng để dễ dàng định dạng các mục lục có sẵn trong tác phẩm gốc..