Bản mẫu:Mục lục cuối

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

|}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách dùng[sửa]

Các bản mẫu này được thiết kế để hỗ trợ việc tạo bảng mục lục bằng một tập các mục bảng chuẩn hóa. Chúng bắt đầu bằng {{Mục lục đầu}} và kết bằng {{Mục lục cuối}}.

Mục tiêu của các bản mẫu này là tách phần Mục lục ra khỏi mã bên dưới. Nếu bạn có tình huống mới cần định dạng, có lẽ cách hay nhất là tạo ra một bản mẫu mới, thay vì tìm cách điều chỉnh bản mẫu cũ để phù hợp.

Mục lục đầu[sửa]

Tham số
 • |canh=: canh lề cho mục lục trong trang, mặc định là giữa (tùy chọn)
 • |rộng=: chiều rộng mục lục (tùy chọn, bất kỳ đơn vị CSS nào), | rộng = 100%
 • |rộng tối đa=: chiều rộng tối đa của mục lục (tùy chọn, bất kỳ đơn vị CSS nào), | rộng tối đa = 600px
 • |in nhỏ=: áp dụng kiểu in nhỏ cho toàn bộ mục lục (tùy chọn), | in nhỏ = yes
 • |style=: áp dụng các kiểu (style) tự do khác cho toàn bộ mục lục (tùy chọn/không có mặc định), | style = line-height:1
 • |thêm=: cho phép thêm mã rời (tùy chọn), ví dụ để thiết lập thuộc tính bảng | thêm = cellpadding {{=}} 5 ( xem Template:= )

Quy ước đặt tên[sửa]

Bản mẫu được đặt theo tên từng cột nối (theo thứ tự) và các đặc điểm lạ của các ô.

Ví dụ, một hàng có ba ô đơn sẽ là {{Mục lục hàng 1-1-1}}, và một hàng có một ô nối 2 cột tiếp sau là ô đơn sẽ là {{Mục lục hàng 2-1}}. Nếu một ô không có nối cột nhưng có đặc điểm lạ, số "1" trong ô đó sẽ được xóa đi: {{Mục lục hàng 1-ra-1}}

Trường hợp đặc biệt[sửa]

 • {{Mục lục hàng g}}: ô đơn, canh lề văn bản ở giữa, với nối cột được ghi ở tham số đầu, và mục lục là tham số hai.
 • {{Mục lục hàng p}}: ô đơn, canh lề văn bản bên phải, với nối cột được ghi ở tham số đầu, và mục lục là tham số hai.

Mục lục 3 cột[sửa]

Mục lục 3 cột có lẽ là phổ biến nhất. Thường thì cột đầu và cuối sẽ được canh phải, còn cột giữa sẽ là canh trái.

Ra hàng
 • {{Mục lục hàng 1-ra-1}}: ba ô đơn, nhưng ô giữa có áp dụng {{ra hàng}}.
 • {{Mục lục hàng 2ra-1}}: tương tự "2-1", nhưng ô đầu sẽ có ra hàng.
 • {{Mục lục hàng 1-chấm-1}}: tương tự "1-ra-1", nhưng ô giữa sẽ có loạt dấu chấm đi sau.
  • Tùy chọn: dùng ký_hiệu= để tạo ký tự chấm, cách= để tạo số khoảng cách (mặc định: một chấm và 5 đơn vị khoảng cách)
   • Dùng cáchg= để thiết lập khoảng cách giữa các (ký hiệu.)
 • {{Mục lục hàng 2chấm-1}}: tương tự "2ra-1", nhưng ô đầu tiên cũng có loạt dấu chấm đi sau.
Canh lề khác nhau

Ví dụ[sửa]

Mục lục: {{Mục lục hàng g}}
Giới thiệu, Dẫn nhập và Phần đầu sách : {{Mục lục hàng 2-1}} 1
1 Chương 1: {{Mục lục hàng 1-1-1}} 2
2 Chương 2: {{Mục lục hàng 1-1-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 3
{{Mục lục hàng p}} Thanh mô tả các thứ khác nhau
3
Chương 3: {{Mục lục hàng 1-ra-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
4
{{Mục lục hàng 2ra-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
5
4
Chương 4: {{Mục lục hàng 1-chấm-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6
{{Mục lục hàng 2chấm-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7

Mục lục 4 cột[sửa]

"Bình thường" là các cột 1, 2 và cuối là canh phải, cột 3 canh trái.


Mục lục: {{Mục lục hàng g}}
Introduction {{Mục lục hàng 2-1-1}} 1
1 a Mục 1: {{Mục lục hàng 1-1-1-1}} 2
b Mục 2: {{Mục lục hàng 1-1-1-1}} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 3

Mục lục có hàng không đều[sửa]

Một số tác phẩm có mục lục có cột bên phải kích thước không đều, với cột bên trái của vài hàng có thể đè lên nhau. Thường thấy trong các tác phẩm nhiều tập trong đó các phần liệt kê trên cùng một hàng.

 • {{Mục lục hàng lệch}}:
  • |1= là nội dung chính, canh trái
  • |2= là "cột" phải.
  • |nối= là phần nối cột của toàn bộ hàng để cho phép nó dùng với các bản mẫu hàng khác. Mặc định là 3 (để nó sẽ hoạt động mặc định với {{Mục lục hàng 1-1-1}} chẳng hạn).


Letter to the Editor respecting the New Monthly Magazine1
Grimm's Ghost, Letter X.38, XI. 199, XII. 365

Ngắt trang[sửa]

Nếu mục lục bị ngắt qua nhiều trang khi quá dài, bạn cần phải thêm {{nop}} vào đầu mỗi phần thân trang, để tránh khi nhúng sẽ làm dính dòng đầu trang sau vào dòng cuối trang trước. Bạn cũng nên đặt {{Mục lục đầu}} vào phần đầu trang để nó hiển thị cho đúng trong không gian tên Trang:, và bạn nên đóng bảng ở phần chân mỗi trang trừ trang cuối:

Phần thân trang 1
{{Mục lục đầu}}
{{Mục lục hàng.....}}
Phần chân trang 1
{{Mục lục cuối}}
Phần đầu trang giữa
{{Mục lục đầu}}
Phần thân trang giữa
{{nop}}
{{Mục lục hàng.......}}
{{Mục lục hàng.......}}
Phần chân trang giữa
{{Mục lục cuối}}
Phần đầu trang cuối
{{Mục lục đầu}}
Phần thân trang cuối
{{nop}}
{{Mục lục hàng....}}
{{Mục lục cuối}}


Xem thêm[sửa]

Các bản mẫu dạng này (hay còn gọi là điều hướng) dùng để giúp người đọc di chuyển nhanh giữa các phần của văn kiện.

Bản mẫu Sử dụng Kết quả Ghi chú
{{Mục lục}} {{Mục lục}}


Mục lục A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z
Dùng để tạo một Mục lục nhỏ gọn khi cần liệt kê theo vần.
{{Mục lục bổ trợ}} {{Mục lục bổ trợ|

* [[/Chương 1/]]}}

Chương(không được liệt kê trong bản gốc)
Dùng khi văn kiện không có sẵn phần Mục lục.
{{Mục lục đầu}},
{{Mục lục cuối}} và
toàn bộ {{Mục lục hàng....}}

{{Mục lục đầu}}
{{Mục lục hàng 1-1-1|...}}
{{Mục lục cuối}}

Dẫn nhập i
I. Giới thiệu xii
II. Chương 1 1
Dùng để dễ dàng định dạng các mục lục có sẵn trong tác phẩm gốc..