Bản mẫu:Nopt/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

nopt{{nop}} dành cho trường hợp bảng biểu bị kéo dài sang nhiều trang. Bản mẫu sẽ chèn một lời chú thích HTML theo sau là dấu xuống hàng để nội dung thực sự (mã bảng biểu) bắt buộc phải xuất hiện ở dòng tiếp theo.

Cách sử dụng[sửa]

Đặt...

{{nopt}}

...vào đầu phần chân trang của trang đầu tiên, và ở đầu thân trang tại trang thứ hai (khi bảng kéo dài sang từ ba trang trở lên, bạn phải có bản mẫu ở cả hai nơi). Tại phần chân trang của trang đầu tiên, nó sẽ ngăn |} không bị ép vào nội dung của ô bảng cuối trong không gian Trang:. Ở đầu phần thân trang của trang thứ hai nó cũng làm điều tương tự cho |}, |-, hoặc | (hoặc bất kỳ mã wiki bảng biểu nào phải nằm riêng một dòng) khi trang được nhúng.

Xem thêm[sửa]

  • {{nop}}—Ý tưởng tương tự để ngăn hai đoạn văn rời rạc bị dính vào nhau.
  • {{nct}}—Bản mẫu tương tự để ngăn dấu gạch nối ở cuối trang bị xóa.
  • {{cnd}}/{{cnc}}—Cặp bản mẫu để điều khiển hiển thị từ bị ngắt khi sang trang.
  • {{lkd}}/{{lkc}}—Cặp bản mẫu để điều khiển hiển thị các từ liên kết wiki bị ngắt khi sang trang.
  • Trợ giúp:Ngắt trang—Trang trợ giúp với nhiều ví dụ chi tiết.