Bản mẫu:PVCC-CP Namibia

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra và xuất bản lần đầu tiên ở Namibia và nó là một tác phẩm mang tính chất lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp, hoặc một bản dịch chính thức của chúng.

Theo Luật Bảo hộ Bản quyền và các quyền liên quan, 1994, Mục 15 phần (8), "Không có bản quyền đối với văn bản chính thức của các tác phẩm mang tính chất lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp, hoặc các bản dịch chính thức của chúng."


Vì là một sắc lệnh của chính phủ, nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-CP Namibia hoặc Thể loại:PVCC-CP Namibia.