Bản mẫu:PVCC-Sắc lệnh CP

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó là một sắc lệnh của chính phủ, địa phương hoặc nước ngoài. Xem § 313.6(C)(2) của Bản trích yếu III: Thực hành Văn phòng Bản quyền. Các tài liệu này bao gồm "đạo luật lập pháp, phán quyết của tòa án, quyết định hành chính, pháp lệnh công cộng, và các văn bản pháp lý chính thức tương tự" cũng như "bất kỳ bản dịch nào do nhân viên chính phủ thực hiện khi đang làm nhiệm vụ chính thức".

Các tài liệu này không bao gồm các tác phẩm của Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ, Liên Hiệp Quốc, hoặc bất kỳ cơ quan chuyên môn nào của Liên Hiệp Quốc. Xem Bản trích yếu III § 313.6(C)(2) và 17 U.S.C. 104(b)(5).


Một sắc lệnh của chính phủ không phải Hoa Kỳ có thể vẫn có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ. Tương tự như {{PVCC-trong-CP Hoa Kỳ}}, Thực hành Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ ở trên không ngăn cản việc các tiểu bang Hoa Kỳ hoặc các địa phương giữ bản quyền ở nước ngoài, tùy theo luật bản quyền nước ngoài và quy định tư pháp.
 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này phân loại các trang trong không gian Tác gia vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Sắc lệnh CP và phân loại các trang còn lại vào Thể loại:PVCC-Sắc lệnh CP.

Xem thêm[sửa]

  • Các tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ nên sử dụng {{PVCC-CP Hoa Kỳ}}, nhưng nếu biết chắc rằng tác phẩm có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy dùng {{PVCC-trong-CP Hoa Kỳ}} thay thế.
  • Các tác phẩm của Liên Hiệp Quốc nên sử dụng {{PVCC-LHQ}} nếu đủ điều kiện.