Bản mẫu:PVCC-Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc về phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928. Nó có thể có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ (xem Trợ giúp:Phạm vi công cộng).

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-Hoa Kỳ.

Hãy nghĩ tới việc dùng {{PVCC/Hoa Kỳ|năm tác giả mất}} để tự động cải tiến bản mẫu hiện số năm tác giả đã mất, hoặc {{PVCC-vô danh-Hoa Kỳ}} dành cho tác phẩm khuyết danh và hư danh.