Bước tới nội dung

Trợ giúp:Phạm vi công cộng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trợ giúp:Nội dung Phạm vi công cộng
Trang này giúp các thành viên xác định xem một tác phẩm có thuộc phạm vi công cộng hay chưa, và cần dùng bản mẫu nào.

Tiêu chí[sửa]

Những bảng sau tóm tắt điều kiện để một tác phẩm sẽ thuộc về phạm vi công cộng nếu thỏa mãn tất cả chúng[1][2].

Không thuộc phạm vi công cộng[sửa]

Điều kiện Ngày thuộc PVCC
tác phẩm chưa xuất bản tạo trước 1978 và xuất bản từ 1978–2002 2048–2073[a]

Phạm vi công cộng[sửa]

Quyền tác giả của doanh nghiệp[sửa]

'Quyền tác giả của doanh nghiệp' là những tác phẩm được doanh nghiệp thuê viết hoặc do doanh nghiệp đứng tên.

Ngày xuất bản Điều kiện Phạm vi công cộng Bản mẫu
không. chưa xuất bản Tác phẩm viết 120+ năm trước (1904) không.
1929 đến 1977
 • xuất bản ngoài Hoa Kỳ và có bản quyền ở quốc gia gốc
tác phẩm viết 120+ năm trước (1904) hoặc xuất bản 95+ năm trước (1929), tùy cái nào đến trước. không.
1978–1 tháng 3 năm 1989
 • không thông báo bản quyền, nhưng sau đó có đăng ký
 • hoặc có thông báo bản quyền
tác phẩm viết 120+ năm trước (1904) hoặc xuất bản 95+ năm trước (1929), tùy cái nào đến trước. không.
Sau 1 tháng 3 năm 1989 không. tác phẩm viết 120+ năm trước (1904) hoặc xuất bản 95+ năm trước (1929), tùy cái nào đến trước. không.

Sắc lệnh của chính phủ, địa phương hoặc nước ngoài[sửa]

Ngày xuất bản Điều kiện Phạm vi công cộng Bản mẫu
bất kỳ bất kỳ Sắc lệnh của chính phủ, địa phương hoặc nước ngoài; Các văn bản này bao gồm "ý kiến của tòa án, quyết định hành chính, đạo luật lập pháp, quy định công cộng, và các văn bản pháp luật hành chính tương tự" {{PD-GovEdict}}

Xem Văn bản hành chính để biết thêm thông tin.

Tác phẩm chưa xuất bản[sửa]

Một tác phẩm chưa xuất bản là một tác phẩn chưa từng được xuất bản ở bất cứ hình thức gì, hoặc nó được xuất bản lần đầu sau năm 2003 nhưng đã được viết trước năm 1935.

Chú ý đối với Liên minh châu Âu: Nếu một tác phẩm chưa từng xuất bản trước đó được xuất bản lần đầu tiên ("editio princeps") sau 70 năm từ khi tác giả chết, thì không còn thuộc phạm vi công cộng nữa mà được trao cho hạn bản quyền trong vòng 25 năm (Council Directive 93/98/EEC, xem tại đây)
Loại tác phẩm Cái gì sẽ thuộc phạm vi công cộng Bản mẫu
 • Đa số tác phẩm (ngoại trừ phía dưới)
 • hoặc được viết trước năm 1978 và xuất bản sau 2002
tác phẩm của tác giả đã mất 70+ năm trước (1954) {{PD-old-70}}
 • vô danh hoặc bí danh
 • hoặc không rõ ngày mất của tác giả
Tác phẩm viết 120+ năm trước (1904) {{PD-old}}

Xuất bản tại Hoa Kỳ[sửa]

Ngày xuất bản Điều kiện[3] Những thứ thuộc phạm vi công cộng Bản mẫu
Trước 1929 không. mọi tác phẩm. {{PD-US}}, {{Pd/US|năm tác giả mất}}, hoặc {{PD-anon-US}} nếu vô danh hoặc bí danh
1929–1963 có thông báo bản quyền, không gia hạn[b] mọi tác phẩm. {{PD-US-no-renewal}}
1929–1963 có thông báo và gia hạn[b] Tác phẩm xuất bản 95+ năm trước (1929) không.
1929–1977 không có thông báo bản quyền mọi tác phẩm. {{PD-US-no-notice}}
1964–1977 có thông báo bản quyền Tác phẩm xuất bản 95+ năm trước (1929) không.
1978–1 tháng 3 năm 1989 không có thông báo bản quyền, sau đó không đăng ký mọi tác phẩm. {{PD-US-no-notice-post-1977}}
1978–1 tháng 3 năm 1989
 • không có thông báo bản quyền, nhưng sau đó có đăng ký
 • hoặc có thông báo
tác phẩm của tác giả mất 70+ năm trước (1954) không.
Sau 1 tháng 3 năm 1989-2002 Tạo ra năm 1978 hoặc sau đó tác phẩm của tác giả mất 70+ năm trước (1954) không.
2003 hoặc sau đó không. tác phẩm của tác giả mất 70+ năm trước (1954) {{PD-US-unpublished}}
Thời điểm bất kỳ do một sĩ quan hoặc nhân viên của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ tạo ra khi đang làm nhiệm vụ mọi tác phẩm. {{PD-USGov}}
Thời điểm bất kỳ văn bản hành chính của Liên Hiệp Quốc[4] Các biên bản hành chính, tài liệu LHQ có ký hiệu LHQ, và các tư liệu thông tin công cộng không dành để bán được làm ra chủ yếu để thông báo cho công chúng về hoạt động của Liên Hiệp Quốc {{PD-UN}}

Xuất bản bên ngoài Hoa Kỳ[sửa]

Ghi chú: Các tác phẩm bên ngoài Hoa Kỳ xuất bản sau 1928 gần như vẫn được bảo hộ bản quyền tại Hoa Kỳ theo Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay, thậm chí nếu nó đã thuộc phạm vi công cộng trước khi thỏa thuận được ký[5]. Chỉ có các điều kiện không gây hiểu nhầm mới liệt kê ở dưới.

Ngày xuất bản Điều kiện Những gì thuộc phạm vi công cộng Bản mẫu
Trước ngày 1 tháng 7 năm 1909 không. mọi tác phẩm. {{Pd/US|năm tác giả mất}}, hoặc {{PD-anon-US}} nếu vô danh hoặc bí danh
1 tháng 7 năm 1909– 1928 theo đúng hình thức Hoa Kỳ, xuất bản bằng tiếng Anh, hoặc tác giả khác được biết là mất 1953 trở về trước (hơn 70 năm trước) mọi tác phẩm. {{Pd/US|năm tác giả mất}}, hoặc {{PD-anon-US}} nếu vô danh hoặc bí danh
1929–1977 phạm vi công cộng tại quốc gia gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 (đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998[6]) và chưa bao giờ xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày đó mọi tác phẩm. {{PD-1996}}, {{Pd/1996|năm tác giả mất}}, hoặc {{PD-anon-1996}} nếu vô danh hoặc bí danh
Sau ngày 1 tháng 1 năm 1978 có bản quyền ở quốc gia gốc tác phẩm của tác giả mất 95+ năm trước (1929)
Xuất bản ở Trung Hoa[sửa]
Điều kiện Những gì thuộc phạm vi công cộng Bản mẫu
Tác phẩm không có cơ sở để giữ bản quyền tại Trung Hoa Lục địa Luật pháp; quy định; quyết định hoặc chỉ thị của các cơ quan Nhà nước. Các nghị quyết, quyết định, sắc lệnh của cơ quan Nhà nước, các văn bản khác có tính chất lập pháp, hành pháp, tư pháp và các bản dịch chính thức của chúng. {{PD-CN}}
Các tác phẩm chính thức của Ma Cao Các tác phẩm chính thức, cụ thể các văn bản điều ước quốc tế, luật pháp, quy định, báo cáo hoặc quyết định của các cơ quan có thẩm quyền dưới bất kỳ hình thức nào và các bản dịch của chúng. {{PD-MO}}
Tác phẩm không có cơ sở để giữ bản quyền tại Đài Loan Hiến pháp, luật, quy định, văn bản chính thức (bao gồm tuyên cáo, diễn văn, thông cáo tin tức và các văn bản khác do cán bộ công chức tạo ra trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình), cùng các bản thông dịch và biên dịch của các cơ quan chính phủ ở trung ương và địa phương. {{PD-TW}}
Xuất bản tại Đức[sửa]
Điều kiện Những gì thuộc phạm vi công cộng Bản mẫu
Các tác phẩm chính thức của Đức Các tác phẩm chính thức được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền Liên bang hoặc bang. Những bản dịch từ bên thứ ba không thuộc phạm vi công cộng cho tới 70 sau khi dịch giả chết. {{PD-DEGov}}
Xuất bản tại Việt Nam[sửa]
Điều kiện Những gì thuộc phạm vi công cộng Bản mẫu
Các tác phẩm không được bảo hộ bản quyền ở Việt Nam Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính (bao gồm: văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật), văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu. {{PVCC-CPVN}}
Phạm vi công cộng tại Việt Nam (có thể có bản quyền tại Hoa Kỳ) Tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974[c]. {{PVCC-Việt Nam}}
Phạm vi công cộng ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ Tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948. Tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. {{PVCC-Việt Nam}}
Tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1929. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974 và tác phẩm được công bố lần đầu tiên trước năm 1929. {{Pd/US|năm tác giả mất}}, hoặc {{PD-anon-US}} nếu vô danh hoặc bí danh

Linh tinh[sửa]

Điều kiện Những gì thuộc phạm vi công cộng Bản mẫu
Không có nội dung sáng tạo Vài tác phẩm (còn mơ hồ) {{PD-ineligible}}
Bản quyền do người giữ nó phát hành Mọi tác phẩm {{PD-release}}
Diễn văn công khai Tác phẩm mà nghiên cứu đã khám phá là không có bản quyền {{PD-manifesto}}

Thời hạn bản quyền theo quốc gia[sửa]

Các bảng sau sơ lược thời hạn bản quyền dự kiến của mỗi quốc gia[7][8][9]. Luật pháp liên quan đến các tác phẩm vô danh, tác phẩm doanh nghiệp, hoặc tác phẩm không văn học khác nhau theo mỗi nước. Bảng này không dùng để chỉ dẫn luật pháp vì nó không phản ánh được sự phức tạp của luật bản quyền có hiệu lực theo từng thời điểm và vì luật bản quyền thay đổi thường xuyên; phần này chỉ đơn thuần cung cấp tóm lược hữu ích từ các nghiên cứu chuyên sâu. Xem thêm độ dài bản quyền Wikipedia dưới đây để biết thêm thông tin:

Quốc gia Thời hạn bản quyền
Albania cuộc đời + 70
Algeria cuộc đời + 50
Andorra cuộc đời + 70
Angola cuộc đời + 50
Argentina cuộc đời + 70
Armenia cuộc đời + 50
Aruba không rõ
Úc cuộc đời + 50 nếu tác giả chết trước 1955, nếu không cuộc đời + 70
Áo cuộc đời + 70
Azerbaijan cuộc đời + 50
Bahrain cuộc đời + 50
Bangladesh cuộc đời + 50
Barbados cuộc đời + 50
Belarus cuộc đời + 50
Bỉ cuộc đời + 70
Belize cuộc đời + 50
Benin cuộc đời + 50
Bhutan cuộc đời + 50
Bolivia cuộc đời + 50
Bosnia và Herzegovina cuộc đời + 70
Brazil
 • cuộc đời + 70 nếu biết được tác giả[10]
 • công bố lần đầu tiên + 70 cho tác phẩm vô danh hoặc bí danh (nếu không rõ danh tính tác giả trước thời hạn này)[11]
 • công bố lần đầu tiên + 70 cho tác phẩm nghe nhìn và nhiếp ảnh[12], bản ghi âm và truyền dẫn phát sóng của các tổ chức phát thanh truyền hình[13]
 • văn bản điều ước, công ước, luật, nghị định, quy định, quyết định tư pháp và các đạo luật chính thức khác không được bảo hộ bản quyền[14]
Brunei cuộc đời + 50
Bulgaria cuộc đời + 70
Burkina Faso cuộc đời + 50
Burundi cuộc đời + 50
Campuchia cuộc đời + 50
Cameroon cuộc đời + 50
Canada cuộc đời + 50
Cape Verde cuộc đời + 50
Chile cuộc đời + 50
Trung Quốc cuộc đời + 50
Colombia cuộc đời + 80
Costa Rica cuộc đời + 70
Cote d'Ivoire cuộc đời + 99
Croatia cuộc đời + 50 nếu tác giả chết trước 1949[15], nếu không cuộc đời + 70 [16][17]
Cuba cuộc đời + 50
Cộng hòa Czech cuộc đời + 70
Đan Mạch cuộc đời + 70
Djibouti cuộc đời + 25
Dominica cuộc đời + 70
Cộng hòa Dominican cuộc đời + 50
Ecuador cuộc đời + 70
Ai Cập cuộc đời + 50
El Salvador cuộc đời + 50
Estonia cuộc đời + 70
Liên minh châu Âu cuộc đời + 70
Fiji cuộc đời + 50
Phần Lan cuộc đời + 70
Pháp cuộc đời + 70
Georgia cuộc đời + 50
Đức cuộc đời + 70
Ghana cuộc đời + 70
Hy Lạp cuộc đời + 70
Guatemala cuộc đời + 75
Honduras cuộc đời + 75
Hồng Kông cuộc đời + 50
Hungary cuộc đời + 70
Iceland cuộc đời + 70
Ấn Độ cuộc đời + 60 đối với các tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật, công bố + 60 đối với các tác phẩm khác[18].
Indonesia cuộc đời + 50
Iran cuộc đời + 30
Iraq cuộc đời + 50 (đối với các cơ quan có thẩm quyền lâm thời)
Ireland cuộc đời + 70
Israel cuộc đời + 70
Italia cuộc đời + 70
Jamaica cuộc đời + 50
Nhật Bản cuộc đời + 50 (cuộc đời + 70 năm cho phim hoạt hình)
Jordan cuộc đời + 50
Kazakhstan cuộc đời + 50
Kenya cuộc đời + 50
Hàn Quốc cuộc đời + 50
Kuwait cuộc đời + 50
Kyrgyzstan cuộc đời + 50
Latvia cuộc đời + 70
Li Băng cuộc đời + 50
Libya cuộc đời + 25, tối thiểu 50 năm (có thể đã thay đổi từ năm 1968)
Liechtenstein cuộc đời + 70
Lithuania cuộc đời + 70
Luxembourg cuộc đời + 70
Ma Cao cuộc đời + 50
Madagascar cuộc đời + 70
Malaysia cuộc đời + 50
Maldives không
Mali cuộc đời + 50
Malta cuộc đời + 70
Quần đảo Marshall không
Mauritius cuộc đời + 50
Mexico cuộc đời + 100
Moldova cuộc đời + 50
Mông Cổ cuộc đời + 50
Montenegro cuộc đời + 70
Morocco cuộc đời + 50
Namibia cuộc đời + 50
Hà Lan cuộc đời + 70
New Zealand cuộc đời + 50
Nicaragua cuộc đời + 70
Niger cuộc đời + 50

Theo Chương. II, Điều. 6 của Luật bản quyền Niger, các tác phẩm không được bảo hộ là:

 • Văn bản chính thức của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp cùng bản dịch chính thức của các văn bản đó,
 • Tin tức thời sự,
 • Sự kiện và báo cáo đơn thuần.
Nigeria cuộc đời + 70
Na Uy cuộc đời + 70
Oman cuộc đời + 50
Pakistan cuộc đời + 50
Palau cuộc đời + 50
Panama cuộc đời + 50
Papua New Guinea cuộc đời + 50
Paraguay cuộc đời + 70
Peru cuộc đời + 70
Philippines cuộc đời + 50
Ba Lan cuộc đời + 70
Bồ Đào Nha cuộc đời + 70
Qatar cuộc đời + 50
Romania cuộc đời + 70
Nga cuộc đời + 70(74) (cuộc đời + 50(54) cho các tác phẩm hết hạn bản quyền trước ngày 1 tháng 1 năm 2004)[19]
Saint Vincent và Grenadines cuộc đời + 50
Samoa cuộc đời + 75
Saudi Arabia cuộc đời + 50
Serbia cuộc đời + 70
Seychelles cuộc đời + 25
Singapore cuộc đời + 70
Slovakia cuộc đời + 70
Slovenia cuộc đời + 70
Quần đảo Solomon cuộc đời + 50
Nam Phi cuộc đời + 50
Tây Ban Nha cuộc đời + 70
Sudan cuộc đời + 50
Swaziland cuộc đời + 50
Thụy Điển cuộc đời + 70
Thụy Sĩ cuộc đời + 70
Syria cuộc đời + 50
Đài Loan cuộc đời + 50
Tajikistan cuộc đời + 50
Tanzania cuộc đời + 50
Thái Lan cuộc đời + 50
Togo cuộc đời + 50
Tonga cuộc đời + 50
Trinidad và Tobago cuộc đời + 50
Tunisia cuộc đời + 50
Thổ Nhĩ Kỳ cuộc đời + 70
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cuộc đời + 50
Anh cuộc đời + 70
Hoa Kỳ hết hạn bản quyền cho tác phẩm xuất bản trước 1929; 28 hoặc 95 năm cho tác phẩm có bản quyền từ 1929-1963; 95 năm cho tác phẩm có bản quyền từ 1964-1977; sau đó cuộc đời+70.
Uruguay cuộc đời + 50
Uzbekistan cuộc đời + 50
Venezuela cuộc đời + 60
Việt Nam công bố lần đầu tiên + 75 cho các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, khuyết danh từ năm 1960 trở về sau, các tác phẩm khác: cuộc đời + 50
Yemen cuộc đời + 30
Zambia cuộc đời + 50
Zimbabwe cuộc đời + 50

Ghi chú[sửa]

Chú thích[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Bảng tiêu chí chủ yếu lấy từ bảng Phạm vi công cộng của Cornell Copyright Information Center, bản quyền của Peter Hirtle và phát hành theo Creative Commons Attribution-NonCommercial License 2.0.
 2. Copyright durations, Bromberg and Sunstein, LLP
 3. Circular 15a từ Cục Bản quyền Hoa Kỳ
 4. Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ, Công luật 80-357 áp dụng luật Hoa Kỳ cho Trụ sở Liên Hiệp Quốc, các tác phẩm được xuất bản ở đây được bảo hộ bản quyền giống như các tác phẩm khác được xuất bản ở Hoa Kỳ.
 5. Highlights of Copyright Amendments Contained in the Uruguay Round Agreements Act (URAA). Circular 38b (Portable Document Format), Library of Congress Copyright Office
 6. Proclamation 7161: Extending United States Copyright Protections to the Works of the Socialist Republic of Vietnam (Tuyên cáo 7161: Bảo hộ bản quyền các tác phẩm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ)
 7. How Can I Tell Whether a Book Can Go Online?, Online Books Page
 8. Summary of copyright terms The Online Books Page
 9. Collection of National Copyright Laws, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation
 10. Law No. 9610 of February 19, 1998, on Copyright and Neighboring Rights, article 41
 11. Law No. 9610 of February 19, 1998, on Copyright and Neighboring Rights, article 43
 12. Law No. 9610 of February 19, 1998, on Copyright and Neighboring Rights, article 44
 13. Law No. 9610 of February 19, 1998, on Copyright and Neighboring Rights, article 96
 14. Law No. 9610 of February 19, 1998, on Copyright and Neighboring Rights, article 8
 15. NN 1999/9 Zakon o autorskom pravu (pročišćeni tekst) luật cũ cuộc đời +50
 16. NN 1999/76 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu thay đổi từ cuộc đời +50 thành cuộc đời +70
 17. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (valid law)
 18. A Hand Book of Copyright Law, Government of India Ministry of Human Resource Development
 19. copyright.ru (Russian)

Xem thêm[sửa]