Bản mẫu:PVCC-cũ-50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Giấy phép này không thỏa mãn các yêu cầu của Quy định về bản quyền, vì Hoa Kỳ không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn nên nó không áp dụng được cho Hoa Kỳ là nơi đặt máy chủ của Wikisource. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.
 
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-cũ-50 hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-cũ-50 một cách thích hợp.