Bản mẫu:PVCC-tuyên ngôn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này được giả định rằng nó được phát hành vào phạm vi công cộng dưới hình thức một bản tuyên ngôn, diễn văn hoặc thư ngỏ công khai mà không được cấp phép bản quyền.
Nếu phát hiện một tác phẩm được cấp phép bản quyền, tác phẩm đó nên được tẩy trống và thảo luận tại có thể vi phạm bản quyền. Bản mẫu này chỉ nên dùng sau khi đã xác minh rằng tác phẩm không được cấp phép bản quyền.


Bản mẫu này đang gây tranh cãi tại Wikisource tiếng Anh, vì vậy tốt nhất đừng sử dụng bản mẫu này.
 
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-tuyên ngôn.