Bản mẫu:Phiên bản khác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích[sửa]

Bản mẫu này dùng để chỉ đến các trang liệt kê các phiên bản khác nhau của cùng một tác phẩm.

Để có hiệu quả tốt nhất, bản mẫu này nên được đặt phía trên bản mẫu {{Đầu đề}}.


Cách sử dụng[sửa]

{{Phiên bản khác|Cung oán ngâm khúc}}
sẽ cho ra

Xem các phiên bản khác của tác phẩm này tại Cung oán ngâm khúc.


{{Phiên bản khác|Cung oán ngâm khúc|tác phẩm=bài thơ này}}
sẽ cho ra

Xem các phiên bản khác của bài thơ này tại Cung oán ngâm khúc.

Xem thêm[sửa]