Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tương tự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích[sửa]

Bản mẫu này được dùng để trỏ đến các trang định hướng của Tác phẩm có cùng tên hoặc Tác gia có cùng tên. Nó được dùng tại các trang Tác phẩm và Tác gia.


Vị trí bản mẫu

Tốt nhất là bản mẫu nên đặt ở phía trên bản mẫu {{Đầu đề}} hoặc {{Tác gia}}.

Cách sử dụng[sửa]

Không gian văn kiện

{{tương tự|Thơ}}

Tạo ra văn bản có siêu liên kết đến trang định hướng Thơ
Xem các phiên bản khác hoặc tác phẩm cùng tên khác

Ví dụ Hịch tướng sĩ (phiên âm Hán-Việt)


Không gian tác gia

{{tương tự|Tác gia:Fred Bloggs}}

Tạo ra văn bản có siêu liên kết đến trang định hướng Tác gia:Fred Bloggs
Xem các tác giả khác có cùng tên

Ví dụ: en:Author:John Brown (reverend)

Xem thêm[sửa]