Bản mẫu:Pvcc/1996

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cách dùng[sửa]

Dành cho các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng, được xuất bản lần đầu tiên từ năm 1923 đến 1996.

{{Pvcc/1996|năm tác giả chết}}

Sử dụng thích hợp giấy phép {{PVCC-1996}} theo năm tác giả chết.