Bản mẫu:Viết tắt bản mẫu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu {{viết tắt bản mẫu}}.

Nó có thể được dùng để hiện ra các tên viết tắt của một bản mẫu.

Nó có thể nhận tối đa là sáu tham số.

Cách sử dụng[sửa]

Nếu bạn muốn ghi {{chạy đầu trang}} có các cách viết tắt là {{cdt}}, {{RunningHeader}}, và {{rh}}, bạn có thể dùng một trong các cách sau:

{{viết tắt bản mẫu|cdt}}

{{viết tắt bản mẫu|cdt|RunningHeader}}

{{viết tắt bản mẫu|cdt|RunningHeader|rh}}

Các tham số khác[sửa]

Bản mẫu này có thể nhận thêm một vài tham số khác.

"float=left" sẽ làm cho bản mẫu nổi ở bên trái trang:

{{viết tắt bản mẫu | float=left | cdt}}

"tt=abc", "tt2=abc" và "tt3=abc" sẽ đưa thêm văn bản vào để hiện ra phía trước liên kết viết tắt nhưng vẫn nằm trong dấu ngoặc móc. Cái này chủ yếu dùng để cho thấy bản mẫu cần được "thế". Ví dụ:

{{viết tắt bản mẫu | tt=thế: | cdt| RunningHeader}}

{{viết tắt bản mẫu | cdt| tt2=thế: | RunningHeader| tt3=thế: | rh}}

Xem thêm[sửa]