Bội lan hành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bội lan hành  (1969) 
của Đông Hồ

Tập thơ Bội lan hành do Quình Lâm xuất bản năm 1969 sau khi Đông Hồ đã qua đời.

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo50 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.