Bụi trúc sau mưa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bụi trúc sau mưa  (1927) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927.

Bên đường có bụi trúc,
Mới tắm trận mưa rào.
Quân tử nghiêng mình xuống,
Đi qua ta cúi đầu.