Biên dịch:Hạ nhật ngẫu hứng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hạ nhật ngẫu hứng - 夏日偶興
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Tác giả tự dịch ra chữ Nôm với nhan đề Vịnh mùa hè.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

不堪夏日望修途
平日凌雲志氣孤
覆沼綠蘋跳一鯉
當門翠竹舞雙蝴
淵明吟興哆歸酒
子厚環溪儘為愚
閒坐方將取杯酌
雨從東至好風俱

Bất kham hạ nhật vọng tu đồ
Bình nhật lăng vân chí khí cô
Phú chiểu lục tần khiêu nhất lý
Đương môn thúy trúc vũ song hồ
Uyên Minh[1] ngâm hứng đa quy tửu
Tử Hậu[2] hoàn khê tẫn vị ngu
Nhàn tọa phương tương thủ bôi chước
Vũ tòng đông chí hảo phong câu

Ngẫu hứng ngày hè
Ngày hè không thể nhìn ra đường dài ngoài xa
Chí khí vượt mây ngày thường đơn độc
Cá chép vọt qua đám cỏ rong phủ mặt ao
Bướm múa bên song cửa có bụi trúc xanh
Uyên Minh hứng ngâm phần nhiều do rượu
Tử Hậu trở về khe núi mặc cho người đời bảo là ngu
Ngồi nhàn bèn đem chén ra uống rượu
Gió mát đưa mưa từ phía đông đến.

Ngày hè không thể ước đường xa
Vượt mây chí độc ngày tháng qua
Trong ao cá vượt rong phủ kín
Bên song bướm lượn trúc cửa nhà
Uyên Minh có rượu ngâm hứng sẵn
Tử Hậu về khe mặc người chê
Sẵn rượu ngồi nhàn ta nâng chén
Gió đưa mưa mát tự đông về.

   
Chú thích

  1. Tên hiệu của Đào Tiềm, nhà thơ đời Tấn về ở ẩn.
  2. Tên hiệu của Liễu Tông Nguyên, nhà thơ đời Đường về ở ẩn.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.