Biên dịch:Hiến pháp Xã hội chủ nghĩa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (2016)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Hiến pháp Xã hội chủ nghĩa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên  (2016) 
của Hội đồng Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, do Wikisource dịch từ tiếng Anh
Đây là phiên bản của Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thông qua vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 tại Phiên họp thứ 4 của Hội nghị Nhân dân Tối cao lần thứ 13. Nó là phiên bản sửa đổi, bổ sung của bản hiến pháp Hiến pháp được thông qua vào ngày 27 tháng 12 năm 1972 tại phiên họp thứ 1 của Hội nghị Nhân dân Tối cao lần thứ 5, và được sửa đổi vào ngày 9 tháng 4 năm 1992 tại phiên họp thứ 3 của Đại hội đồng nhân dân tối cao lần thứ 9, vào ngày 5 tháng 9 năm 1998 tại phiên họp thứ 1 của Đại hội đồng nhân dân tối cao lần thứ 10, vào ngày 9 tháng 4 năm 2009 tại phiên họp thứ nhất của Đại hội đồng nhân dân tối cao lần thứ 12, vào ngày 9 tháng 4 năm 2010 tại phiên họp thứ 2 của Đại hội đồng nhân dân tối cao lần thứ 12 , vào ngày 13 tháng 4 năm 2012 tại phiên họp thứ 5 của Hội nghị Nhân dân Tối cao lần thứ 12

LỜI MỞ ĐẦU[sửa]

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là quê hương xã hội chủ nghĩa của Juche - nơi áp dụng ý tưởng và sự lãnh đạo của các đồng chí vĩ đại Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật.

Đồng chí vĩ đại Kim Nhật Thành là người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và là cha đẻ của Triều Tiên xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Kim Nhật Thành là tác giả của ý tưởng Juche bất tử và, bằng cách tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng chống Nhật dưới ngọn cờ của nó, đã tạo ra truyền thống cách mạng vẻ vang và đạt được sự nghiệp lịch sử của sự phục hồi quốc gia. Ông đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng một Nhà nước độc lập và có chủ quyền trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự, và dựa trên chúng, thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Đưa ra những đường lối cách mạng theo định hướng Juche, đồng chí Kim Nhật Thành đã khôn khéo lãnh đạo nhiều giai đoạn của công cuộc cách mạng và xây dựng xã hội, từ đó củng cố và phát triển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thành một nước xã hội chủ nghĩa tập trung vào quần chúng, hình thành một Nhà nước xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ và tự lực trong phòng thủ.

Đồng chí Kim Nhật Thành đã làm sáng tỏ các nguyên tắc cơ bản trong quản lý việc xây dựng và hoạt động của Nhà nước, thiết lập một Nhà nước và hệ thống xã hội lý tưởng, một chế độ chính trị lý tưởng và một hệ thống lý tưởng và phương pháp lý tưởng để quản lý xã hội, và đặt nền móng vững chắc cho sự thịnh vượng của quê hương xã hội chủ nghĩa và để kế thừa và hoàn thành sự nghiệp cách mạng của Juche.

Đồng chí vĩ đại Kim Chính Nhật là một người yêu nước vô song và là người bảo vệ Triều Tiên xã hội chủ nghĩa, đúng với lý tưởng và sự nghiệp của đồng chí Kim Nhật Thành, đã củng cố và phát triển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thành Nhà nước của Kim Nhật Thành và đưa phẩm giá và sức mạnh của quốc gia lên vị thế cao nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Kim Chính Nhật đã phát triển một cách sâu sắc và toàn diện lý tưởng Juche bất tử và lý tưởng Songun do đồng chí Kim Nhật Thành sáng tạo, tiếp tục hoàn thiện chúng như những lý tưởng hướng tới kỷ nguyên độc lập, và bảo đảm sự liên tục của cách mạng Triều Tiên bằng cách bảo vệ vững chắc truyền thống cách mạng của Juche và đưa chúng tiến về phía trước trong sự thuần khiết và toàn vẹn của chúng.

Trước sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới và sự tấn công tàn độc của các lực lượng đế quốc nhằm bóp nghẹt Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Đồng chí Kim Chính Nhật đã lãnh đạo chính sách Songun; do đó, ông đã bảo vệ danh dự những thành tựu của chủ nghĩa xã hội là di sản quý giá của đồng chí Kim Nhật Thành, đã phát triển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thành một cường quốc tư tưởng chính trị bất khả chiến bại, một nhà nước hạt nhân và một sức mạnh quân sự không thể vượt qua, và mở ra một con đường rộng lớn cho việc xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh.

Xem “Nhân dân là chúa trời của tôi” như là châm ngôn của họ, các đồng chí Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật luôn hòa đồng với mọi người, cống hiến cả cuộc đời cho họ và biến cả xã hội thành một gia đình lớn, đoàn kết trong một tâm trí quan tâm đến người dân và dẫn dắt họ thông qua chính trị nhân từ, cao quý của họ

Các đồng chí vĩ đại Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật là mặt trời của tổ quốc, là sao chỉ nam của tái thống nhất đất nước. Xem việc thống nhất tổ quốc là nhiệm vụ quốc gia tối cao, họ dành tất cả nỗ lực và chăm sóc để thực hiện nó. Họ đã đưa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thành một pháo đài hùng mạnh để thống nhất tổ quốc. Đồng thời, họ đề ra nguyên tắc cơ bản và cách thức đạt được sự thống nhất đất nước và phát triển phong trào thống nhất đất nước thành phong trào toàn quốc, mở đường cho việc hoàn thành sự nghiệp thống nhất thông qua những nỗ lực thống nhất của cả dân tộc.

Các đồng chí vĩ đại Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật đã làm rõ những lý tưởng cơ bản về chính sách đối ngoại của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trên cơ sở này, họ đã mở rộng và phát triển quan hệ đối ngoại của đất nước và đảm bảo rằng uy tín quốc tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã được tôn vinh. Là những chính khách kỳ cựu trên thế giới, họ đã mở ra một kỷ nguyên độc lập mới, thực hiện các hoạt động năng lượng để củng cố và phát triển phong trào xã hội chủ nghĩa và phong trào không liên kết, cũng như vì hòa bình thế giới và vì tình hữu nghị giữa các dân tộc, và đóng góp vô cùng cho nguyên nhân của sự độc lập của con người.

Đồng chí Kim Nhật Thành và Đồng chí Kim Chính Nhật là những thiên tài về tư tưởng và lý thuyết, bậc thầy về nghệ thuật lãnh đạo, những chỉ huy tài giỏi về ý chí sắt đá, những nhà cách mạng và chính khách vĩ đại, và những người vĩ đại.

Những ý tưởng tuyệt vời của đồng chí Kim Nhật Thành và đồng chí Kim Chính Nhật và những thành tựu to lớn dưới sự lãnh đạo của họ là kho báu lâu dài của cách mạng Triều Tiên và là sự bảo đảm cơ bản cho sự thịnh vượng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và Cung Thái dương Kumsusan, nơi đồng chí Kim Nhật Thành và đồng chí Kim Chính Nhật được giữ gìn trong suốt cuộc đời là một tượng đài lớn cho sự bất tử của họ và là biểu tượng của phẩm giá và là nơi tôn nghiêm vĩnh cửu của cả Tổ quốc Triều Tiên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên sẽ ủng hộ các đồng chí vĩ đại Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật là những nhà lãnh đạo vĩnh cửu của Juche Triều Tiên, và sẽ tiến hành sự nghiệp cách mạng của Juche và hoàn thành bằng cách bảo vệ và thực hiện mong ý tưởng và thành tựu của họ.

Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, như sự mã hóa các ý tưởng định hướng Juche của các đồng chí vĩ đại Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật về xây dựng Nhà nước và khai thác của họ trong đó, được gọi Hiến pháp Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật.

CHƯƠNG I. CHÍNH TRỊ[sửa]

Điều 1. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một Nhà nước xã hội chủ nghĩa độc lập, đại diện cho lợi ích của tất cả người dân Triều Tiên.

Điều 2. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một Nhà nước cách mạng được thừa hưởng những truyền thống rực rỡ được hình thành trong cuộc đấu tranh cách mạng vẻ vang chống lại những kẻ xâm lược đế quốc và trong cuộc đấu tranh để giải phóng quê hương và tự do, hạnh phúc của người dân.

Điều 3. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được chỉ dẫn trong các hoạt động của mình theo lý tưởng Juche và lý tưởng Songun, một triển vọng thế giới tập trung vào con người, một hệ tư tưởng cách mạng để đạt được sự độc lập của quần chúng nhân dân.

Điều 4. Chủ quyền của Dân chủ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên nằm trong công nhân, nông dân, binh lính, trí thức và tất cả những người dân lao động khác. Người dân lao động thực thi quyền lực Nhà nước thông qua các cơ quan đại diện của họ, Hội nghị Nhân dân Tối cao và Hội đồng Nhân dân địa phương ở tất cả các cấp.

Điều 5. Tất cả các cơ quan Nhà nước tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 6. Các cơ quan quyền lực nhà nước ở tất cả các cấp, từ Hội đồng Nhân dân quận đến Hội nghị Nhân dân Tối cao, được bầu theo nguyên tắc phổ thông, quyền bình đẳng và quyền bầu cử trực tiếp bằng cách bỏ phiếu kín.

Điều 7. Đại biểu cho các cơ quan quyền lực Nhà nước ở tất cả các cấp có quan hệ chặt chẽ với những cử tri đã bỏ phiếu cho họ và chịu trách nhiệm với họ về công việc của mình. Các cử tri có thể triệu hồi bất cứ lúc nào các đại biểu mà họ đã bầu nếu mất lòng tin trước đó.

Điều 8. Hệ thống xã hội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một hệ thống lấy người dân làm trung tâm, theo đó người dân lao động là chủ nhân của mọi thứ và mọi thứ trong xã hội phục vụ họ. Nhà nước sẽ bảo vệ lợi ích của công nhân, nông dân, binh lính, trí thức và tất cả những người lao động khác đã được giải phóng khỏi sự bóc lột và áp bức trở thành chủ nhân của Nhà nước và xã hội, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

Điều 9. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ nỗ lực để giành được thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội ở miền bắc của Triều Tiên bằng cách tăng cường sức mạnh của nhân dân, thực hiện mạnh mẽ ba cuộc cách mạng về tư tưởng, công nghệ, văn hóa và thống nhất đất nước theo nguyên tắc độc lập, hòa bình, đoàn tụ và đoàn kết dân tộc.

Điều 10. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được củng cố bởi sự thống nhất về chính trị - tư tưởng của tất cả mọi người dựa trên liên minh công - nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhà nước sẽ cách mạng hóa tất cả các thành viên của xã hội, và đồng hóa họ với giai cấp công nhân bằng cách tăng cường cách mạng tư tưởng, và biến toàn bộ xã hội thành một tập thể, thống nhất một cách đồng nhất.

Điều 11. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tiến hành mọi hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên.

Điều 12. Nhà nước tuân thủ đường lối giai cấp và củng cố chế độ chuyên chính dân chủ nhân dân để bảo vệ vững chắc quyền lực của người dân và hệ thống xã hội chủ nghĩa, chống lại mọi hành vi lật đổ của các phần tử thù địch trong và ngoài nước.

Điều 13. Nhà nước sẽ thực hiện đường lối quần chúng và áp dụng tinh thần Chongsanri và phương pháp Chongsanri cho tất cả các hoạt động của mình, tinh thần và phương pháp mà cấp trên hỗ trợ cấp dưới của họ, hòa nhập với quần chúng để tìm giải pháp cho các vấn đề và kích thích họ nhiệt tình bằng cách ưu tiên công tác chính trị, làm việc với nhân dân.

Điều 14. Nhà nước kiên quyết tiến hành phong trào cách mạng Ba ngọn cờ hồng và các phong trào quần chúng khác để đẩy nhanh việc xây dựng chủ nghĩa xã hội đến mức tối đa.

Điều 15. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ bảo vệ các quyền dân chủ của người Triều Tiên ở nước ngoài và các quyền của họ được công nhận bởi luật pháp quốc tế cũng như lợi ích của họ.

Điều 16. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

Điều 17. Độc lập, hòa bình và hữu nghị là những lý tưởng cơ bản của chính sách đối ngoại và các nguyên tắc hoạt động đối ngoại của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhà nước sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như chính trị, kinh tế và văn hóa với tất cả các nước thân thiện trên nguyên tắc bình đẳng hoàn toàn, độc lập, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào các vấn đề khác của nhau và cùng có lợi. Nhà nước sẽ thúc đẩy sự đoàn kết với mọi người trên toàn thế giới, những người bảo vệ nền độc lập của họ, và kiên quyết ủng hộ và khuyến khích các cuộc đấu tranh của tất cả những người chống lại mọi hình thức xâm lược, can thiệp và đấu tranh cho đất nước của họ, độc lập và giải phóng giai cấp.

Điều 18. Luật pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phản ánh mong muốn và lợi ích của người dân lao động và là một công cụ cơ bản cho việc quản lý Nhà nước. Tôn trọng luật pháp, tuân thủ nghiêm ngặt và thực thi nó là nghĩa vụ của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Nhà nước sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy đời sống tuân thủ pháp luật xã hội chủ nghĩa.

CHƯƠNG II. KINH TẾ[sửa]

Điều 19. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dựa vào quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và dựa trên nền tảng của một nền kinh tế quốc gia độc lập.

Điều 20. Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, các phương tiện sản xuất thuộc sở hữu của Nhà nước và các tổ chức xã hội, hợp tác xã.

Điều 21. Tài sản của Nhà nước thuộc về toàn dân. Không có giới hạn đối với tài sản mà Nhà nước có thể sở hữu. Tất cả tài nguyên thiên nhiên, đường sắt, dịch vụ vận tải hàng không, cơ sở bưu chính viễn thông, cũng như các nhà máy và doanh nghiệp lớn, cảng và ngân hàng của đất nước chỉ thuộc sở hữu của Nhà nước. Nhà nước sẽ bảo vệ và phát triển trên cơ sở ưu đãi tài sản nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển kinh tế của đất nước.

Điều 22. Tài sản của các tổ chức xã hội, hợp tác xã thuộc sở hữu chung của những người làm việc liên quan đến các tổ chức liên quan. Đất đai, máy móc nông nghiệp và tàu thuyền, cũng như các nhà máy và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, hợp tác xã. Nhà nước bảo vệ tài sản của các tổ chức xã hội, hợp tác xã.

Điều 23. Nhà nước sẽ nâng cao ý thức tư tưởng và trình độ kỹ thuật và văn hóa của nông dân, tăng vai trò tài sản của mọi người trong việc lãnh đạo tài sản hợp tác để kết hợp hai hình thức tài sản theo cách hữu cơ, và sẽ hợp nhất và phát triển hệ thống kinh tế hợp tác xã hội chủ nghĩa bằng cách cải thiện sự hướng dẫn và quản lý nền kinh tế hợp tác và dần dần chuyển đổi tài sản của các tổ chức hợp tác thành tài sản của người dân dựa trên ý chí tự nguyện của tất cả các thành viên.

Điều 24. Tài sản tư nhân là tài sản thuộc sở hữu và tiêu dùng của từng công dân. Tài sản tư nhân có nguồn gốc từ phân phối xã hội chủ nghĩa theo công việc được thực hiện và từ các lợi ích bổ sung được cấp bởi Nhà nước và xã hội. Các sản phẩm của các hoạt động bên lề cá nhân bao gồm những sản phẩm từ vườn bếp, cũng như thu nhập từ các hoạt động kinh tế hợp pháp khác cũng sẽ là tài sản riêng. Nhà nước sẽ bảo vệ tài sản tư nhân và được pháp luật bảo đảm quyền thừa kế.

Điều 25. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên coi sự cải thiện ổn định các tiêu chuẩn vật chất và văn hóa của người dân là nguyên tắc tối cao của các hoạt động. Sự giàu có về vật chất của xã hội ở nước ta, nơi mà các loại thuế đã được bãi bỏ, được sử dụng hoàn toàn để thúc đẩy sự thịnh vượng của người dân lao động. Nhà nước sẽ cung cấp cho tất cả người dân lao động mọi điều kiện để có được thực phẩm, quần áo và nhà ở.

Điều 26. Nền kinh tế quốc gia độc lập của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là nền tảng vững chắc cho cuộc sống xã hội chủ nghĩa hạnh phúc của người dân và cho sự thịnh vượng của đất nước. Nhà nước, tuân thủ đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, độc lập, sẽ nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế quốc gia trên cơ sở khoa học, hiện đại và định hướng Juche để biến nền kinh tế quốc gia thành một nền kinh tế phát triển và định hướng Juche phát triển cao nền tảng vật chất và kỹ thuật tương xứng với một xã hội xã hội chủ nghĩa hoàn toàn.

Điều 27. Cuộc cách mạng công nghệ là một liên kết cơ bản để phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nhà nước sẽ tiến hành mọi hoạt động kinh tế ưu tiên hàng đầu cho phát triển kỹ thuật mọi lúc, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới kỹ thuật của nền kinh tế quốc gia và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đổi mới kỹ thuật đại chúng để giải phóng người dân lao động khỏi khó khăn, lao động mệt mỏi và để thu hẹp sự khác biệt giữa lao động thể chất và tinh thần.

Điều 28. Nhà nước sẽ công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp thông qua cuộc cách mạng kỹ thuật nông thôn và nâng cao vai trò của nông thôn và hướng dẫn và trợ giúp của họ đối với khu vực nông thôn nhằm xóa bỏ sự khác biệt giữa thị trấn và nông thôn và sự phân biệt giai cấp giữa công nhân và nông dân. Nhà nước sẽ đảm nhận, bằng chi phí của mình, xây dựng các cơ sở sản xuất cho các trang trại hợp tác xã và nhà ở hiện đại ở nông thôn.

Điều 29. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng bởi lao động sáng tạo của nhân dân lao động. Lao động tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là lao động độc lập và sáng tạo của nhân dân lao động, được giải phóng khỏi sự bóc lột và áp bức. Nhà nước tái hiện sức lao động của nhân dân lao động của chúng ta, những người không biết thất nghiệp, vui mừng và đáng giá hơn, để họ sẵn sàng làm việc với sự nhiệt tình có ý thức và sáng tạo cho xã hội, tập thể và chính họ.

Điều 30. Ngày làm việc sẽ là tám giờ. Độ dài của ngày làm việc sẽ được Nhà nước giảm trong các ngành nghề gian khổ và các loại công việc đặc biệt khác. Nhà nước đảm bảo rằng giờ làm việc được sử dụng đầy đủ thông qua tổ chức lao động hợp lý và thi hành kỷ luật lao động.

Điều 31. Ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, độ tuổi lao động tối thiểu là 16 tuổi. Nhà nước cấm việc sử dụng những người dưới độ tuổi lao động tối thiểu.

Điều 32. Nhà nước tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc kết hợp đúng định hướng chính trị với định hướng kinh tế kỹ thuật, định hướng thống nhất của Nhà nước với sự sáng tạo của mỗi đơn vị, định hướng thống nhất với dân chủ, và khuyến khích chính trị và đạo đức với khuyến khích vật chất trong các định hướng và quản lý của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Điều 33. Nhà nước sẽ chỉ đạo và quản lý nền kinh tế quốc gia thông qua hệ thống công tác Taean, một hình thức quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, theo đó nền kinh tế được vận hành và quản lý một cách khoa học và hợp lý trên cơ sở nỗ lực tập thể của quần chúng sản xuất, và thông qua hệ thống hướng dẫn nông nghiệp theo đó quản lý nông nghiệp được thực hiện bằng phương pháp công nghiệp. Nhà nước sẽ thực thi hệ thống tự kế toán trong quản lý kinh tế để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống làm việc Taean, và sẽ sử dụng đúng các đòn bẩy kinh tế như chi phí, giá cả và lợi nhuận.

Điều 34. Nền kinh tế quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là nền kinh tế kế hoạch hóa. Nhà nước xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân theo quy luật phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa để cân bằng giữa tích lũy và tiêu dùng có thể được duy trì một cách chính xác, xây dựng kinh tế tăng tốc, mức sống của người dân tăng đều và khả năng phòng thủ của quốc gia được tăng cường. Nhà nước sẽ đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao trong sản xuất và phát triển cân bằng nền kinh tế quốc dân bằng cách thực hiện quy hoạch thống nhất và chi tiết.

Điều 35. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ biên soạn và thực hiện ngân sách Nhà nước theo kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. Nhà nước sẽ tăng hệ thống tích lũy vật chất và mở rộng và phát triển tài sản xã hội chủ nghĩa bằng cách tăng cường chiến dịch tăng sản xuất và nền kinh tế lớn hơn và bằng cách thực hiện kiểm soát tài chính chặt chẽ trong tất cả các lĩnh vực.

Điều 36. Ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thương mại nước ngoài được thực hiện bởi các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước, và các tổ chức xã hội, hợp tác xã. Nhà nước sẽ phát triển ngoại thương theo nguyên tắc bình đẳng hoàn toàn và cùng có lợi.

Điều 37. Nhà nước sẽ khuyến khích các thể chế, doanh nghiệp và tổ chức trong nước thực hiện cổ phần hoặc liên doanh theo hợp đồng với các tập đoàn và cá nhân nước ngoài, và thành lập và điều hành các doanh nghiệp các loại trong các đặc khu kinh tế.

Điều 38. Nhà nước sẽ theo đuổi chính sách thuế quan để bảo vệ nền kinh tế quốc gia độc lập.

CHƯƠNG III. VĂN HÓA[sửa]

Điều 39. Văn hóa xã hội chủ nghĩa đang phát triển và phát triển tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, góp phần cải thiện khả năng sáng tạo của nhân dân lao động và đáp ứng nhu cầu văn hóa và thẩm mỹ của họ.

Điều 40. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bằng cách thực hiện một cuộc cách mạng văn hóa kỹ lưỡng, đào tạo mọi người trở thành những người xây dựng chủ nghĩa xã hội được trang bị kiến thức sâu sắc về tự nhiên và xã hội và trình độ văn hóa và công nghệ cao, do đó tạo nên toàn bộ của xã hội trí thức.

Điều 41. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ phát triển một nền văn hóa cách mạng thực sự hướng tới con người, phục vụ nhân dân lao động xã hội chủ nghĩa. Trong việc xây dựng văn hóa dân tộc xã hội chủ nghĩa, Nhà nước sẽ phản đối sự xâm nhập văn hóa của chủ nghĩa đế quốc và bất kỳ xu hướng nào để trở về quá khứ, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc và phát triển nó phù hợp với tình hình xã hội chủ nghĩa hiện có.

Điều 42. Nhà nước sẽ loại bỏ lối sống được thừa hưởng từ xã hội đã lỗi thời và thiết lập một lối sống xã hội chủ nghĩa mới trong mọi lĩnh vực.

Điều 43. Nhà nước sẽ thể hiện các nguyên tắc của sư phạm xã hội chủ nghĩa để nâng cao thế hệ đang lên thành những nhà cách mạng kiên định, những người sẽ chiến đấu cho xã hội và nhân dân, trở thành những con người Juche mới, hiểu biết, lành mạnh về đạo đức và khỏe mạnh.

Điều 44. Nhà nước sẽ ưu tiên cho giáo dục công cộng và đào tạo cán bộ cho quốc gia và kết hợp chặt chẽ giáo dục phổ thông với giáo dục công nghệ, và giáo dục với lao động sản xuất.

Điều 45. Nhà nước sẽ phát triển giáo dục phổ cập bắt buộc mười hai năm, bao gồm giáo dục mầm non một năm bắt buộc ở mức cao theo xu hướng khoa học công nghệ hiện đại và yêu cầu thực tiễn của xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Điều 46. Nhà nước sẽ đào tạo các kỹ thuật viên và chuyên gia có thẩm quyền bằng cách tăng cường hệ thống giáo dục thường xuyên cũng như các hình thức học tập khác nhau khi làm việc, và bằng cách cải thiện trình độ khoa học và lý thuyết của giáo dục công nghệ và giáo dục trong khoa học xã hội và cơ bản.

Điều 47. Nhà nước sẽ cung cấp giáo dục miễn phí cho tất cả học sinh và sinh viên và trợ cấp cho sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng.

Điều 48. Nhà nước sẽ tăng cường giáo dục xã hội và cung cấp cho người dân lao động mọi điều kiện để học tập.

Điều 49. Nhà nước sẽ duy trì tất cả trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo trong các trường học và trường mẫu giáo với kinh phí nhà nước và công cộng.

Điều 50. Nhà nước sẽ thành lập Juche trong nghiên cứu khoa học, giới thiệu khoa học và công nghệ tiên tiến theo mọi cách có thể, mở ra các lĩnh vực khoa học và công nghệ mới và nâng tầm quốc gia về khoa học và công nghệ.

Điều 51. Nhà nước sẽ xây dựng một kế hoạch chính xác để phát triển khoa học và công nghệ, thiết lập một kỷ luật nghiêm ngặt để thực hiện nó, và tăng cường hợp tác sáng tạo giữa các nhà khoa học, kỹ thuật viên và nhà sản xuất.

Điều 52. Nhà nước sẽ phát triển theo định hướng Juche, nghệ thuật và văn học cách mạng, quốc gia về hình thức và xã hội chủ nghĩa về nội dung. Nhà nước sẽ khuyến khích các công nhân và nghệ sĩ sáng tạo sản xuất các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao và tranh thủ các phần rộng của quần chúng trong các hoạt động văn học và nghệ thuật.

Điều 53. Nhà nước sẽ cung cấp đủ các cơ sở văn hóa hiện đại để đáp ứng nhu cầu của những người muốn tiếp tục cải thiện bản thân, cả về tinh thần và thể chất, để người dân lao động tận hưởng một đời sống văn hóa xã hội chủ nghĩa đầy đủ.

Điều 54. Nhà nước sẽ bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta khỏi mọi nỗ lực xóa sạch nó và sẽ phát triển nó để đáp ứng nhu cầu ngày nay.

Điều 55. Nhà nước sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mọi người dân cho công việc và bảo vệ quốc gia bằng cách phổ biến văn hóa thể thao và biến nó thành chế độ hàng ngày của họ, và nâng cao các kỹ năng thể thao để đáp ứng thực tế của nước ta và xu hướng trong các kỹ năng thể thao hiện đại.

Điều 56. Nhà nước sẽ bảo vệ cuộc sống người dân và cải thiện sức khỏe của người lao động bằng cách củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ y tế miễn phí hoàn toàn và cải thiện hệ thống bác sĩ tuyến huyện và hệ thống y tế dự phòng.

Điều 57. Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, ưu tiên sản xuất, bảo tồn và thúc đẩy môi trường tự nhiên và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường để cung cấp cho người dân môi trường sống và điều kiện làm việc hợp vệ sinh.

CHƯƠNG IV. QUỐC PHÒNG[sửa]

Điều 58. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ toàn dân, toàn quân.

Điều 59. Nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là bảo vệ sự lãnh đạo của cách mạng, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và lợi ích của cách mạng, và bảo vệ tự do, độc lập và hòa bình của đất nước khỏi sự xâm lược của nước ngoài thông qua thực hiện đường lối cách mạng dựa trên Songun.

Điều 60. Nhà nước sẽ thực hiện tuyến phòng thủ tự lực, nhập khẩu là để đào tạo quân đội thành quân đội, hiện đại hóa quân đội, trang bị toàn dân và củng cố đất nước trên cơ sở trang bị cho quân đội và người dân về chính trị và tư tưởng.

Điều 61. Nhà nước sẽ thành lập một bộ chỉ huy cách mạng, môi trường quân sự, tăng cường các kỷ luật quân sự và quần chúng trong quân đội, và phát huy đầy đủ các đặc điểm truyền thống cao quý về sự thống nhất giữa các sĩ quan và quân đội, kết hợp giữa công tác quân sự và chính trị và sự thống nhất giữa quân đội và nhân dân.

CHƯƠNG V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN[sửa]

Điều 62. Các yêu cầu để trở thành công dân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được quy định bởi Luật Quốc tịch. Công dân nằm dưới sự bảo vệ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bất kể cư trú.

Điều 63. Ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, quyền và nghĩa vụ của công dân dựa trên nguyên tắc tập thể: "Một người vì mọi người và mọi người vì một người".

Điều 64. Nhà nước sẽ đảm bảo hiệu quả các quyền tự do dân chủ thực sự cũng như phúc lợi vật chất và văn hóa của mọi công dân. Ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, các quyền và tự do của công dân sẽ được khuếch đại với sự củng cố và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Điều 65. Công dân được hưởng quyền bình đẳng trong tất cả các lĩnh vực của Nhà nước và hoạt động công cộng.

Điều 66. Tất cả công dân đã đến tuổi 17 đều có quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giới tính, chủng tộc, nghề nghiệp, thời gian cư trú, tình trạng tài sản, giáo dục, liên kết đảng, quan điểm chính trị hay tín ngưỡng. Công dân phục vụ trong lực lượng vũ trang cũng có quyền bầu cử và ứng cử. Một người đã bị tước quyền bởi quyết định của Tòa án và một người được chứng nhận bị điên không có quyền bầu cử hoặc ứng cử.

Điều 67. Công dân được đảm bảo quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, biểu tình và liên kết. Nhà nước đảm bảo các điều kiện cho các hoạt động tự do của các đảng chính trị dân chủ và các tổ chức xã hội.

Điều 68. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Quyền này được cấp thông qua việc phê duyệt xây dựng các công trình tôn giáo và tổ chức các nghi lễ tôn giáo. Tôn giáo không được sử dụng như một cái cớ để lợi dụng bởi các lực lượng nước ngoài hoặc gây tổn hại cho Nhà nước hoặc trật tự xã hội.

Điều 69. Công dân có quyền gửi khiếu nại và khiếu kiện. Nhà nước sẽ điều tra và giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện một cách vô tư theo quy định của pháp luật.

Điều 70. Công dân có quyền làm việc. Tất cả các công dân có khả năng có thể chọn nghề nghiệp phù hợp với mong muốn và kỹ năng của họ và được cung cấp công việc và điều kiện làm việc ổn định. Công dân làm việc theo khả năng của họ và được trả lương theo số lượng và chất lượng công việc của họ.

Điều 71. Công dân có quyền nghỉ ngơi. Quyền này được đảm bảo bằng việc thiết lập giờ làm việc, và cung cấp ngày nghỉ, nghỉ có lương, chỗ ở tại các khu nghỉ dưỡng sức và nhà nghỉ với chi phí nhà nước và mạng lưới văn hóa ngày càng tăng.

Điều 72. Công dân có quyền được chăm sóc y tế miễn phí, và tất cả những người không còn khả năng làm việc vì tuổi già, bệnh tật hoặc khuyết tật thể chất, và người cao niên và trẻ vị thành niên không có phương tiện hỗ trợ đều có quyền được hỗ trợ về vật chất. chăm sóc y tế miễn phí, mạng lưới bệnh viện viện điều dưỡng và các tổ chức y tế khác, bảo hiểm xã hội nhà nước và các hệ thống an sinh xã hội khác.

Điều 73. Công dân có quyền giáo dục. Quyền này được đảm bảo bởi một hệ thống giáo dục tiên tiến và các biện pháp giáo dục do Nhà nước ban hành vì lợi ích của người dân.

Điều 74. Công dân được tự do tham gia vào các hoạt động khoa học, văn học và nghệ thuật. Nhà nước sẽ cung cấp lợi ích cho các nhà phát minh và sáng tạo. Bản quyền phát minh và bằng sáng chế sẽ được pháp luật bảo vệ.

Điều 75. Công dân có quyền tự do cư trú và đi lại.

Điều 76. Người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ cách mạng và yêu nước, gia đình binh sĩ của Quân đội Nhân dân và thương binh làm nhiệm vụ được hưởng sự bảo vệ đặc biệt của Nhà nước và xã hội.

Điều 77. Phụ nữ được coi là có địa vị xã hội và quyền bình đẳng với nam giới. Nhà nước sẽ bảo vệ đặc biệt cho các bà mẹ và trẻ em bằng cách nghỉ thai sản, giảm giờ làm việc cho các bà mẹ có nhiều con, một mạng lưới rộng khắp các bệnh viện phụ sản, nhà trẻ và nhà trẻ, và các biện pháp khác. Nhà nước sẽ cung cấp tất cả các điều kiện cho phụ nữ đóng vai trò đầy đủ của họ trong xã hội.

Điều 78. Hôn nhân và gia đình sẽ được Nhà nước bảo vệ. Nhà nước rất chú trọng củng cố gia đình, đơn vị cơ bản của đời sống xã hội.

Điều 79. Công dân được đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nơi ở, và quyền riêng tư của thư tín. Không có công dân nào có thể bị kiểm soát hoặc bắt giữ cũng như không thể khám xét nhà của công dân mà không có lệnh hợp pháp.

Điều 80. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ trao quyền tị nạn cho các công dân nước ngoài bị đàn áp vì đấu tranh cho hòa bình và dân chủ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hoặc cho tự do theo đuổi khoa học và văn hóa.

Điều 81. Công dân sẽ bảo vệ vững chắc sự đoàn kết chính trị và ý thức hệ và đoàn kết của nhân dân. Công dân sẽ trân trọng tổ chức và tập thể của họ và làm việc tận tụy vì lợi ích của xã hội và nhân dân.

Điều 82. Công dân phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp của Nhà nước và các tiêu chuẩn xã hội của cuộc sống và bảo vệ danh dự và nhân phẩm của họ với tư cách là công dân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Điều 83. Làm việc là nghĩa vụ cao cả và danh dự của một công dân. Công dân sẵn sàng và tận tâm tham gia vào công việc và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật lao động và giờ làm việc.

Điều 84. Công dân sẽ chăm sóc tốt tài sản của Nhà nước và các tổ chức xã hội, hợp tác xã, chống lại mọi hình thức chiếm đoạt và lãng phí và quản lý nền kinh tế quốc gia một cách siêng năng như những người làm chủ. Tài sản của Nhà nước và xã hội, tổ chức hợp tác là bất khả xâm phạm.

Điều 85. Công dân sẽ không ngừng tăng cường cảnh giác cách mạng và hết lòng đấu tranh vì an ninh của Nhà nước.

Điều 86. Quốc phòng là nghĩa vụ tối cao và danh dự của công dân. Công dân sẽ bảo vệ đất nước và phục vụ trong lực lượng vũ trang theo yêu cầu của pháp luật.

CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC[sửa]

Phần 1. Hội nghị Nhân dân Tối cao[sửa]

Điều 87. Hội nghị Nhân dân Tối cao là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Điều 88. Quyền lập pháp được thực hiện bởi Hội nghị Nhân dân Tối cao. Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao cũng có thể thực thi quyền lập pháp khi Hội nghị Nhân dân Tối cao không họp.

Điều 89. Hội nghị Nhân dân Tối cao gồm có các đại biểu được bầu theo nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng và trực tiếp bằng cách bỏ phiếu kín.

Điều 90. Hội nghị Nhân dân Tối cao được bầu với nhiệm kỳ năm năm. Hội nghi Nhân dân Tối cao mới được bầu theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao trước khi hết nhiệm kỳ. Khi các trường hợp không thể tránh khỏi khiến cho một cuộc bầu cử là bất khả thi, nhiệm kỳ của Hội nghị Nhân dân Tối cao sẽ kéo dài cho đến khi một cuộc bầu cử có thể được tổ chức.

Điều 91. Hội nghị Nhân dân Tối cao có quyền:

 1. sửa đổi hoặc bổ sung Hiến pháp;
 2. thông qua, sửa đổi hoặc bổ sung luật;
 3. phê chuẩn các luật chính được thông qua bởi Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao, khi Hội nghị Nhân dân Tối cao không họp;
 4. thiết lập các nguyên tắc cơ bản của các chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước;
 5. bầu hoặc bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên;
 6. bầu hoặc bãi nhiệm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao;
 7. bầu hoặc bãi nhiệm các Phó Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Quốc vụ theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên;
 8. bầu hoặc triệu hồi các Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch danh dự, Thư ký và các thành viên của Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao;
 9. bầu hoặc bãi nhiệm Thủ tướng Nội các;
 10. bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Trưởng ban, Bộ trưởng và các thành viên khác của Nội các theo đề nghị của Thủ tướng Nội các;
 11. bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Tổng công tố viên của Văn phòng công tố viên trung ương;
 12. Bầu hoặc bãi nhiệm Chánh án Tòa án Trung ương;
 13. bầu hoặc bãi nhiệm các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của các Ủy ban của Hội nghị Nhân dân Tối cao;
 14. cân nhắc và phê duyệt kế hoạch của Nhà nước cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và báo cáo về việc thực hiện nó;
 15. cân nhắc và phê duyệt ngân sách nhà nước và báo cáo về việc thực hiện nó;
 16. nghe báo cáo về công việc của Nội các và các cơ quan trung ương khi cần thiết và áp dụng các biện pháp liên quan;
 17. quyết định phê chuẩn và vô hiệu hóa các hiệp ước được đề nghị lên Hội nghị Nhân dân Tối cao.

Điều 92. Hội nghị Nhân dân Tối cao tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường. Các phiên họp thường kỳ được triệu tập một hoặc hai lần một năm bởi Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao. Các phiên họp bất thường được triệu tập khi Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của tối thiểu một phần ba tổng số đại biểu.

Điều 93. Hội nghị Nhân dân Tối cao yêu cầu ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu để nhóm họp.

Điều 94. Hội nghị Nhân dân Tối cao bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao sẽ chủ trì các phiên họp.

Điều 95. Các hạng mục được xem xét tại Hội nghị Nhân dân Tối cao được đệ trình bởi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, Ủy ban Quốc vụ, Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao, Nội các và các Ủy ban của Hội nghị Nhân dân Tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Các hạng mục này cũng có thể được trình bày bởi các đại biểu.

Điều 96. Phiên họp đầu tiên của mỗi Hội nghị Nhân dân Tối cao bầu ra Ủy ban Thông tin và, nghe báo cáo của Ủy ban, thông qua quyết định xác nhận thông tin xác thực của các đại biểu.

Điều 97. Hội nghị Nhân dân Tối cao ban hành luật, pháp lệnh và quyết định. Luật, pháp lệnh và quyết định của Hội nghị Nhân Nhân dân Tối cao được thông qua khi hơn một nửa số đại biểu tham dự biểu thị sự chấp thuận bằng cách giơ tay. Hiến pháp được sửa đổi hoặc bổ sung với sự chấp thuận của hơn hai phần ba tổng số đại biểu của Hội nghị Nhân dân Tối cao.

Điều 98. Hội nghị Nhân dân Tối cao chỉ định Ủy ban Tiền tệ, Ủy ban Ngân sách và các Ủy ban khác. Các Ủy ban của Hội nghị Nhân dân Tối cao bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Các Ủy ban của Hội nghị Nhân dân Tối cao hỗ trợ công việc của Hội nghị Nhân dân Tối cao; họ lên kế hoạch hoặc cân nhắc chính sách và dự luật của Nhà nước và có biện pháp thực hiện. Các Ủy ban của Hội nghị Nhân dân Tối cao làm việc dưới sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao trong các khoảng thời gian giữa các phiên họp của Hội nghị Nhân dân Tối cao.

Điều 99. Các đại biểu của Hội nghị Nhân dân Tối cao được bảo đảm quyền bất khả xâm phạm. Không có đại biểu nào trong Hội nghị Nhân dân Tối cao có thể bị bắt hoặc trừng phạt nếu không có sự đồng ý của Hội nghị Nhân dân Tối cao hoặc khi không tham gia phiên họp, mà không có sự đồng ý của Chủ tịch, trừ khi phạm tội quả tang.

Phần 2. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên[sửa]

Điều 100. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là lãnh tụ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Điều 101. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng giống như nhiệm kỳ của Hội nghị Nhân dân Tối cao.

Điều 102. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là chỉ huy tối cao của toàn bộ lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chỉ huy và chỉ đạo tất cả các lực lượng vũ trang của Nhà nước.

Điều 103. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 1. chỉ đạo công tác chung của Nhà nước;
 2. đích thân hướng dẫn công tác của Ủy ban Quốc vụ;
 3. bổ nhiệm hoặc cách chức cán bộ chủ chốt của Nhà nước;
 4. phê chuẩn hoặc hủy bỏ các hiệp ước lớn được ký kết với các quốc gia khác;
 5. thực hiện quyền ân xá đặc biệt;
 6. tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh và tổng động viên trong nước;
 7. tổ chức và chỉ đạo Ủy ban Quốc phòng trong thời chiến.

Điều 104. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ban hành lệnh.

Điều 105. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chịu trách nhiệm trước Hội nghị Nhân dân Tối cao.

Phần 3. Ủy ban Quốc vụ[sửa]

Điều 106. Ủy ban Quốc vụ là cơ quan lãnh đạo định hướng chính sách tối cao của quyền lực Nhà nước.

Điều 107. Ủy ban Quốc vụ bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên.

Điều 108. Nhiệm kỳ của Ủy ban Quốc vụ giống như của Hội nghị Nhân dân Tối cao.

Điều 109. Ủy ban Quốc vụ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 1. thảo luận và quyết định các chính sách quan trọng của Nhà nước, bao gồm cả những chính sách cho xây dựng quốc phòng;
 2. thực hiện giám sát việc thực hiện mệnh lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các quyết định và chỉ thị của Ủy ban Quốc vụ, và có biện pháp thực hiện;
 3. bãi bỏ các quyết định và chỉ thị của các cơ quan nhà nước trái với mệnh lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các quyết định và chỉ thị của Ủy ban Quốc vụ.

Điều 110. Ủy ban Quốc vụ ban hành các quyết định và chỉ thị.

Điều 111. Ủy ban Quốc vụ chịu trách nhiệm trước Hội nghị Nhân dân Tối cao.

Phần 4. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao[sửa]

Điều 112. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất khi Hội Nghị Nhân dân Tối cao không họp.

Điều 113. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên.

Điều 114. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao có thể có một vài Phó Chủ tịch danh dự. Phó chủ tịch danh dự của Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao có thể là đại biểu của Hội Nghị Nhân dân Tối cao người đã tham gia vào công việc xây dựng Nhà nước trong một thời gian dài và cung cấp dịch vụ đặc biệt.

Điều 115. Nhiệm kỳ của Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao tương tự như của Hội Nghị Nhân dân Tối cao. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến khi một Đoàn chủ tịch mới được bầu, ngay cả khi nhiệm kỳ Hội Nghị Nhân dân Tối cao đã kết thúc.

Điều 116. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 1. triệu tập các kỳ họp của Hội Nghị Nhân dân Tối cao;
 2. cân nhắc và thông qua dự thảo luật và quy định mới, sửa đổi và bổ sung cho các luật và quy định hiện hành được nêu trong các khoảng thời gian giữa các kỳ họp của Hội Nghị Nhân dân Tối cao và được sự chấp thuận của kỳ họp tiếp theo của Hội Nghị Nhân dân Tối cao để các luật được thông qua và thi hành;
 3. cân nhắc và phê duyệt kế hoạch của Nhà nước cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ngân sách nhà nước và các kế hoạch điều chỉnh của họ được nêu ra vì những lý do không thể tránh khỏi trong các khoảng thời gian giữa các kỳ họp của Hội Nghị Nhân dân Tối cao;
 4. giải thích Hiến pháp cũng như các luật và quy định hiện hành;
 5. giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước và có biện pháp liên quan;
 6. hủy bỏ các quyết định và chỉ thị của các cơ quan nhà nước chống lại Hiến pháp, luật pháp, pháp lệnh và quyết định của Hội Nghị Nhân dân Tối cao, lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, các quyết định và chỉ thị của Ủy ban Quốc vụ, và các nghị định, quyết định và chỉ thị của Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao, và đình chỉ việc thi hành các quyết định không chính đáng của Hội đồng Nhân dân địa phương;
 7. tiến hành bầu cử đại biểu Hội Nghị Nhân dân Tối cao và tổ chức các cuộc bầu cử đại biểu cho Hội đồng Nhân dân tại địa phương;
 8. làm việc với các đại biểu của Hội Nghị Nhân dân Tối cao;
 9. làm việc với các Ủy ban của Hội Nghị Nhân dân Tối cao;
 10. thành lập hoặc bãi bỏ các Ủy ban và Bộ của Nội các;
 11. bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các Phó Thủ tướng, Trưởng ban, Bộ trưởng và các thành viên khác của Nội các theo đề nghị của Thủ tướng Nội các
 12. bổ nhiệm hoặc bãi miễn các thành viên Ủy ban của Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao;
 13. bầu hoặc bãi nhiệm Thẩm phán và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Trung ương;
 14. phê duyệt hoặc vô hiệu hóa các hiệp ước được ký kết với các quốc gia khác;
 15. quyết định và công khai việc bổ nhiệm hoặc triệu hồi các đại diện ngoại giao sang các nước khác;
 16. Phong tặng Huân chương, Huy chương, danh hiệu danh dự và các cấp bậc ngoại giao;
 17. cấp ân xá chung;
 18. thành lập hoặc thay đổi đơn vị hành chính và quận;
 19. tiến hành các hoạt động đối ngoại bao gồm liên lạc với các nghị viện nước ngoài và các tổ chức liên nghị viện.

Điều 117. Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao tổ chức và hướng dẫn công việc của Đoàn chủ tịch. Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao đại diện cho Nhà nước và nhận Thư ủy nhiệm và thư triệu hồi các đại diện ngoại giao được công nhận bởi nước ngoài.

Điều 118. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao triệu tập các cuộc họp toàn thể và các cuộc họp của ủy ban thường trực. Hội nghị toàn thể bao gồm tất cả các thành viên. Cuộc họp của Ủy ban Thường trực bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký.

Điều 119. Hội nghị toàn thể của Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao cân nhắc và quyết định những vấn đề quan trọng phát sinh trong việc hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và thực thi quyền lực của mình. Cuộc họp của Ủy ban Thường trực cân nhắc và quyết định các vấn đề được ủy thác bởi Hội nghị Toàn thể.

Điều 120. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao ban hành các nghị định, quyết định và chỉ thị.

Điều 121. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao có thể có các Ủy ban hỗ trợ công việc của mình.

Điều 122. Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao chịu trách nhiệm trước Hội Nghị Nhân dân Tối cao.

Phần 5. Nội các[sửa]

Điều 123. Nội các là cơ quan hành chính và hành pháp của quyền lực Nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước nói chung.

Điều 124. Nội các bao gồm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban, Bộ trưởng và các thành viên khác theo yêu cầu. Nhiệm kỳ của Nội các giống như nhiệm kỳ của Hội Nghị Nhân dân cao.

Điều 125. Nội các có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 1. áp dụng các biện pháp thực hiện chính sách của Nhà nước;
 2. thông qua, sửa đổi hoặc bổ sung các quy định về quản lý nhà nước trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật;
 3. chỉ đạo công việc của các Ủy ban và Bộ của Nội các, các cơ quan trực thuộc chính quyền và Ủy ban nhân dân địa phương;
 4. thành lập hoặc bãi bỏ các cơ quan thuộc thẩm quyền trực tiếp, các cơ quan hành chính và kinh tế lớn và các doanh nghiệp và áp dụng các biện pháp cải thiện các cơ quan hành chính nhà nước;
 5. dự thảo kế hoạch của Nhà nước cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và áp dụng các biện pháp để đưa nó vào hiệu lực;
 6. tổng hợp ngân sách nhà nước và áp dụng các biện pháp để thực hiện nó;
 7. tổ chức và thực hiện các công việc của ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, bưu chính viễn thông, thương mại, ngoại thương, quản lý đất đai, quản lý đô thị, giáo dục, khoa học, văn hóa, dịch vụ y tế, văn hóa thể thao, quản lý lao động, bảo vệ môi trường, du lịch, vân vân;
 8. áp dụng các biện pháp tăng cường hệ thống tiền tệ và ngân hàng;
 9. kiểm tra, kiểm soát việc thiết lập trật tự trong quản lý nhà nước;
 10. áp dụng các biện pháp duy trì trật tự công cộng, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước và các tổ chức xã hội, hợp tác và bảo vệ quyền của công dân;
 11. ký kết hiệp ước với nước ngoài và tiến hành đối ngoại;
 12. hủy bỏ các quyết định và chỉ thị của các cơ quan hành chính và kinh tế đi ngược lại các quyết định và chỉ thị của Nội các.

Điều 126. Thủ tướng Nội các tổ chức và hướng dẫn công việc của Nội các. Thủ tướng của Nội các đại diện cho Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Điều 127. Nội các triệu tập các cuộc họp toàn thể và các cuộc họp của Ủy ban thường trực. Hội nghị toàn thể của Nội các bao gồm tất cả các thành viên của Nội các. Cuộc họp của Ủy ban Thường trực bao gồm Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên khác của Nội các do Thủ tướng bổ nhiệm.

Điều 128. Cuộc họp toàn thể của Nội các thảo luận và quyết định về các vấn đề hành chính và kinh tế mới và quan trọng. Cuộc họp của Ủy ban Thường trực thảo luận và quyết định về các vấn đề được Hội nghị toàn thể của Nội các đề cập đến.

Điều 129. Nội các ban hành các quyết định và chỉ thị.

Điều 130. Nội các có thể có các ủy ban không thường trực để hỗ trợ nó trong công việc.

Điều 131. Nội các chịu trách nhiệm với Hội Nghị Nhân dân Tối cao và Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao khi Hội Nghị Nhân dân Tối cao không họp.

Điều 132. Thủ tướng mới được bầu thay mặt các thành viên Nội các tuyên thệ trung thành tại Hội Nghị Nhân dân Tối cao.

Điều 133. Các Ủy ban và Bộ của Nội các là các cơ quan hành pháp cấp cao của Nội các và các cơ quan hành chính trung ương.

Điều 134. Các Ủy ban và Bộ của Nội các giám sát và hướng dẫn công việc của các ngành liên quan một cách thống nhất theo hướng dẫn của Nội các.

Điều 135. Các ủy ban và bộ của Nội các điều hành các cuộc họp ủy ban và các cuộc họp của bộ. Cuộc họp của ủy ban và cuộc họp của bộ cân nhắc và quyết định các biện pháp thực hiện các quyết định và chỉ thị của Nội các và các vấn đề quan trọng khác.

Điều 136. Các ủy ban và Bộ của Nội các ban hành chỉ thị.

Phần 6. Hội đồng nhân dân địa phương[sửa]

Điều 137. Hội đồng nhân dân của một tỉnh (hoặc đô thị trực thuộc trung ương), thành phố (hoặc quận) hoặc huyện là cơ quan quyền lực nhà nước địa phương.

Điều 138. Hội đồng nhân dân địa phương bao gồm các đại biểu được bầu theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng và bầu cử trực tiếp bằng cách bỏ phiếu kín.

Điều 139. Nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân của một tỉnh (hoặc đô thị trực thuộc trung ương), thành phố (hoặc quận) hoặc huyện là bốn năm. Một hội đồng nhân dân địa phương mới được bầu theo quyết định của Ủy ban Nhân dân địa phương ở cấp tương ứng trước khi hết thời hạn của nhiệm kỳ trước đây. Khi các trường hợp không thể tránh khỏi khiến một cuộc bầu cử là không thể, nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân địa phương được kéo dài cho đến khi một cuộc bầu cử có thể được tổ chức.

Điều 140.Hội đồng nhân dân địa phương có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 1. cân nhắc và phê duyệt kế hoạch của địa phương cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và báo cáo về việc thực hiện nó;
 2. cân nhắc và phê duyệt ngân sách địa phương và báo cáo về việc thực hiện nó;
 3. áp dụng các biện pháp để tuân thủ pháp luật Nhà nước trong khu vực liên quan;
 4. bầu hoặc bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên của Ủy ban Nhân dân ở cấp tương ứng;
 5. bầu hoặc bãi nhiệm Thẩm phán và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án ở cấp tương ứng;
 6. hủy bỏ các quyết định và chỉ thị không chính đáng của Ủy ban Nhân dân ở cấp tương ứng và Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ở cấp thấp hơn.

Điều 141. Hội đồng nhân dân địa phương triệu tập các phiên họp thường xuyên và bất thường. Các phiên họp thường kỳ được triệu tập một hoặc hai lần một năm bởi Ủy ban Nhân dân ở cấp tương ứng. Các phiên họp bất thường được triệu tập khi Ủy ban Nhân dân ở cấp tương ứng thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của tối thiểu một phần ba tổng số đại biểu.

Điều 142. Hội đồng nhân dân địa phương yêu cầu ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu để hội nghị.

Điều 143. Hội đồng nhân dân địa phương bầu ra Phát ngôn viên. Phát ngôn viên chủ trì các phiên họp.

Điều 144. Hội đồng nhân dân địa phương ban hành các quyết định.

Phần 7. Ủy ban Nhân dân địa phương[sửa]

Điều 145. Ủy ban Nhân dân của một tỉnh (hoặc đô thị trực thuộc trung ương), thành phố (hoặc quận) hoặc huyện thực hiện chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước địa phương khi Hội đồng nhân dân ở cấp tương ứng không họp và là cơ quan hành chính và hành pháp của quyền lực nhà nước ở cấp tương ứng.

Điều 146. Ủy ban Nhân dân địa phương bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên. Nhiệm kỳ của Ủy ban nhân dân địa phương giống như nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Điều 147. Ủy ban nhân dân địa phương có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 1. triệu tập các phiên họp của Hội đồng nhân dân;
 2. tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
 3. làm việc với các đại biểu của Hội đồng nhân dân;
 4. thi hành các quyết định và chỉ thị của Hội đồng Nhân dân địa phương cùng cấp và các Ủy ban Nhân dân ở cấp cao hơn, luật pháp, pháp lệnh và quyết định của Hội Nghị Nhân dân Tối cao, mệnh lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, các quyết định và chỉ thị của Ủy ban Quốc vụ, các nghị định, quyết định và chỉ thị của Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao và các quyết định và chỉ thị của Nội các và các Ủy ban và Bộ của Nội các;
 5. tổ chức và thực hiện tất cả các công việc hành chính trong khu vực nhất định;
 6. dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân và áp dụng các biện pháp để thực hiện nó;
 7. tổng hợp ngân sách địa phương và áp dụng các biện pháp thực hiện;
 8. áp dụng các biện pháp duy trì trật tự công cộng, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước và các tổ chức xã hội, hợp tác xã và bảo vệ quyền của công dân trong khu vực nhất định;
 9. kiểm tra và kiểm soát việc thiết lập trật tự trong quản lý nhà nước ở khu vực nhất định;
 10. chỉ đạo công việc của Ủy ban nhân dân cấp dưới;
 11. hủy bỏ các quyết định và chỉ thị không chính đáng của Ủy ban Nhân dân ở cấp thấp hơn và đình chỉ việc thực hiện các quyết định không chính đáng của Hội đồng Nhân dân ở cấp thấp hơn.

Điều 148. Ủy ban Nhân dân địa phương triệu tập các cuộc họp toàn thể và các cuộc họp của ủy ban thường trực. Hội nghị toàn thể của Ủy ban nhân dân địa phương bao gồm tất cả các thành viên. Cuộc họp của Ủy ban thường trực bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký.

Điều 149. Cuộc họp toàn thể của Ủy ban nhân dân địa phương thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ và thực thi quyền lực của mình. Cuộc họp của Ủy ban Thường trực cân nhắc và quyết định các vấn đề được Hội nghị Toàn thể đề cập đến.

Điều 150. Ủy ban Nhân dân địa phương ban hành các quyết định và chỉ thị.

Điều 151. Ủy ban Nhân dân địa phương có thể có các ủy ban không thường trực để hỗ trợ họ trong công việc.

Điều 152. Ủy ban nhân dân địa phương chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân địa phương cấp cao hơn, Nội các và Đoàn chủ tịch của Hội Nghị Nhân dân Tối cao.

Phần 8. Văn phòng công tố và tòa án[sửa]

Điều 153. Điều tra và truy tố được thực hiện bởi Văn phòng Công tố viên Trung ương, Văn phòng Công tố viên của một tỉnh (hoặc đô thị trực thuộc trung ương), thành phố (hoặc quận) hoặc huyện và Văn phòng Công tố viên đặc biệt.

Điều 154. Nhiệm kỳ của Tổng công tố viên của Văn phòng Công tố viên Trung ương giống như của Hội Nghị Nhân dân Tối cao.

Điều 155. Công tố viên được bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm bởi Văn phòng Công tố viên Trung ương.

Điều 156. Các chức năng của Văn phòng Công tố viên là:

 1. đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật nhà nước của các tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức và công dân;
 2. đảm bảo rằng các quyết định và chỉ thị của các cơ quan nhà nước phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, pháp lệnh và quyết định của Hội Nghị Nhân dân Tối cao, lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, các quyết định và chỉ thị của Ủy ban Quốc vụ, các nghị định, quyết định và chỉ thị của Đoàn chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao, và các quyết định và chỉ thị của Nội các;
 3. xác định và thiết lập các thủ tục tố tụng pháp lý chống tội phạm và người phạm tội để bảo vệ quyền lực Nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, hệ thống xã hội chủ nghĩa, tài sản của Nhà nước và các tổ chức xã hội, hợp tác xã được bảo đảm bởi Hiến pháp và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Điều 157. Điều tra và truy tố được thực hiện dưới sự chỉ đạo thống nhất của Văn phòng Công tố viên Trung ương, và tất cả các Văn phòng Công tố viên cấp dưới bởi các văn phòng cấp cao hơn của họ và Văn phòng Công tố viên Trung ương.

Điều 158. Văn phòng Công tố viên Trung ương chịu trách nhiệm trước Hội Nghị Nhân dân Tối cao và Chủ tịch Hội Nghị Nhân dân Tối cao khi Hội nghị Nhân dân Tối cao không họp.

Điều 159. Công lý được áp dụng bởi Tòa án Trung ương, Tòa án của một tỉnh (hoặc đô thị trực thuộc trung ương), Thành phố (hoặc Quận) hoặc Tòa án Nhân dân Quận và Tòa án Đặc biệt. Các bản án được đưa ra dưới danh nghĩa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Điều 160. Nhiệm kỳ của Chán án Tòa án Trung ương giống như nhiệm kỳ của Hội Nghị Nhân dân Tối cao. Nhiệm kỳ của Thẩm phán và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Trung ương, Tòa án của một tỉnh (hoặc đô thị trực thuộc trung ương) và Thành phố (hoặc Quận) hoặc Tòa án Nhân dân Quận cũng giống như của Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

Điều 161. Chán án và thẩm phán của Tóa án Đặc biệt được Tòa án tối cao bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm. Các Hội thẩm Nhân dân của Tòa án đặc biệt được bầu bởi những người lính của đơn vị liên quan hoặc bởi các nhân viên tại các cuộc họp của họ.

Điều 162. Các chức năng của Tòa án là:

 1. bảo vệ thông qua thủ tục tư pháp, quyền lực Nhà nước và hệ thống xã hội chủ nghĩa được thành lập tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tài sản của Nhà nước và các tổ chức xã hội, hợp tác xã, các quyền cá nhân được Hiến pháp bảo đảm, và tính mạng và tài sản của công dân;
 2. đảm bảo rằng tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức và công dân tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp của Nhà nước và kiên quyết chống lại kẻ thù giai cấp và tất cả những người vi phạm pháp luật;
 3. đưa ra những đánh giá và phát hiện liên quan đến tài sản và tiến hành công tác công chứng.

Điều 163. Công lý được áp dụng bởi một Tòa án bao gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân. Trong trường hợp đặc biệt có thể có ba Thẩm phán.

Điều 164. Các vụ án ở tòa án được xét xử công khai và bị cáo được đảm bảo quyền bào chữa. Phiên điều trần có thể được đóng cửa với công chúng theo quy định của pháp luật.

Điều 165. Thủ tục tố tụng tư pháp được tiến hành bằng tiếng Triều Tiên. Công dân nước ngoài có thể sử dụng ngôn ngữ riêng của họ trong quá trình tố tụng tại tòa án.

Điều 166. Trong việc áp dụng công lý, Tòa án là độc lập, và các thủ tục tố tụng tư pháp được thực hiện theo đúng luật pháp.

Điều 167. Tòa án Trung ương là cơ quan tư pháp cao nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tòa án trung ương giám sát các hoạt động tư pháp của tất cả các Tòa án.

Điều 168. Tòa án Trung ương chịu trách nhiệm trước Hội Nghị Nhân dân Tối cao và Chủ tịch của Hội Nghị Nhân dân Tối cao khi Hội nghị Nhân dân tối cao không họp.

CHƯƠNG VII. Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca và Thủ đô[sửa]

Điều 169. Quốc huy của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mang thiết kế của một nhà máy thủy điện lớn bên dưới núi Paektu, ngọn núi thiêng liêng của cuộc cách mạng và ánh sáng rực rỡ của một ngôi sao đỏ năm cánh, với hai bó lúa hình thành một khung hình bầu dục, được buộc bằng một dải ruy băng màu đỏ mang dòng chữ “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.”

Điều 170. Quốc kỳ của Cộng hòa Dân chủ Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bao gồm một bảng màu đỏ trung tâm, viền cả trên và dưới bởi một dải trắng hẹp và một dải màu xanh rộng. Bảng màu đỏ trung tâm mang một ngôi sao đỏ năm cánh trong một vòng tròn màu trắng gần cán cờ. Tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài là 1: 2.

Điều 171. Quốc ca của Cộng hòa Dân chủ Cộng hòa Triều Tiên là “Ái quốc ca.”

Điều 172. Thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là Bình Nhưỡng.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng bởi vì nó không được bảo hộ bản quyền theo Điều 12 Luật Bản quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Điều 12 (Loại trừ)
Các tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, thông tin thời sự hoặc dữ liệu thông tin không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền trừ khi được sử dụng cho mục đích thương mại.[1]

Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.