Chủ đề:Văn kiện lập hiến

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Văn kiện lập hiến
Trang này bao gồm các văn kiện liên quan đến việc hình thành một nền độc lập quốc gia, các quyền cơ bản và cấu trúc chính trị. Nó không giới hạn chỉ gồm văn bản hiến pháp. Xem thêm Chủ đề:Văn kiện lập pháp.

Các bản Hiến pháp[sửa]

Hoa Kỳ[sửa]

Nhật Bản[sửa]

Triều Tiên[sửa]

Trung Quốc[sửa]

Việt Nam[sửa]

Hiến pháp của quốc gia cũ[sửa]

Việt Nam Cộng hòa[sửa]

Liên Xô[sửa]

Hiến chương đa phương[sửa]

Liên Hiệp Quốc[sửa]