Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Thi dụng tiền nhân cảnh cú

詩用前人警句
Thi dụng tiền nhân cảnh cú

陳家宗冑有號岑樓者,弱冠能詩,二十七歲而卒,有《岑樓集》行于世,墳在烏鳶江上。介軒阮忠彥亦有詩名,不及相識,行過烏鳶,有追挽詩云

Trần Trần gia tông trụ hữu hiệu Sầm Lâu giả nhược quan năng thi, nhị thập thất tuế nhi tốt. Hữu "Sầm Lâu tập" hành vu thế. Phần tại Ô Diên giang thượng. Giới Hiên Nguyễn Trung Ngạn diệc hữu thi danh, bất cập tương thức. Hành quá Ô Diên, hữu truy vãn thi vân


平生恨不識岑樓,
一讀遺編一點頭。
簑笠五湖榮佩印,
桑麻數畝勝封侯。
世間此語誰能道,
萬古斯文去巳休。
欲酹騷魂何處是,
煙波萬頃使人愁。
簑笠五湖一聯,是岑樓之詩句也。

Bình sinh hận bất thức Sầm Lâu,
Nhất độc di biên nhất điểm đầu.
Soa lạp Ngũ Hồ vinh bội ấn,
Tang ma sổ mẫu[1] thắng phong hầu.
Thế gian thử ngữ thùy năng đạo,
Vạn cổ tư văn khứ hĩ hưu.
Dục loại tao hồn hà xứ thị,
Yên ba vạn khoảnh sử nhân sầu.
"Soa lạp Ngũ Hồ" nhất liên thị Sầm Lâu chi thi cú dã.

Dịch nghĩa[sửa]

Thơ dùng câu hay của tiền nhân

Tôn thất nhà Trần có người hiệu Sầm Lâu[2], trẻ tuổi đã có tài thơ, hai mươi bảy tuổi thì mất. Có Sầm Lâu tập lưu hành ở đời. Mộ trên bờ sông Ô Diên.

Nguyễn Trung Ngạn hiệu Giới Hiên cũng có tiếng thơ, nhưng không kịp quen biết. Đi qua Ô Diên, có thơ viếng rằng

Bình sinh hận không được biết Sầm Lâu,
Mỗi lần đọc thơ còn sót lại, một lần cúi đầu.
Tơi nón Ngũ Hồ vinh hơn mang ấn,
Dâu gai mấy mẫu thắng phong hầu.
Lời ấy thế gian ai nói được,
Văn này muôn thuở qua rồi thôi.
Muốn rót rượu tế hồn "tao"[3], biết ở đâu ?
Khói sóng muôn khoảnh khiến người sầu.

Một liên[4] "Tơi nón Ngũ Hồ" nguyên là câu thơ của Sầm Lâu đó.

   
Chú thích

  1. Đại Việt sử ký toàn thư chép là tế dã
  2. Uy Văn Vương Trần Quốc Toại, là cháu họ và con rể vua Trần Thái Tông, nổi tiếng hay thơ, có Sầm Lâu tập lưu hành ở đời.
  3. Tao vốn là từ chỉ tác phẩm Ly tao của Khuất Nguyên, sau được coi như một thể loại thơ
  4. Liên cú, chỉ cặp câu tam và tứ, ngũ và lục trong thể thơ thất ngôn Đường luật. Những câu này đăng đối với nhau, tạo thành một liên