Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Tổ linh định mệnh
祖靈定命
Tổ linh định mệnh

仁王示寂時,其子英王未有嫡嗣,止有庶子意,且待嫡子而後定嗣位。至茶毘後,封骨時,子孫環拜,舍利飛入庶孫袖裏而放光,既收,又入。英王拜曰:敢不奉命?收之,乃定。尋以庶子為世子。既久,嫡母生男,不育,庶子終嗣王位,是為明王。

Nhân Vương thị tịch thời, kỳ tử Anh Vương vị hữu đích tự, chỉ hữu thứ tử, ý thả đãi đích tử nhi hậu định tự vị. Chí trà tỉ hậu phong cốt thời, tử tôn hoàn bái, xá lị phi nhập thứ tôn tụ lý, nhi phóng quang, ký thu hựu nhập. Anh Vương bái viết "Cảnh bất phụng mệnh". Thu chi, nãi định. Tầm dĩ thứ tử vi Thế tử. Ký cửu, đích mẫu sinh nam, bất dục, thứ tử chung tự vương vị, thị vi Minh Vương.

Dịch nghĩa[sửa]

Linh hồn người ông định ngôi vị cho cháu


Lúc Nhân Vương viên tịch, con là Anh Vương chưa có con đích kế tự, chỉ có con thứ, có ý chờ sau khi sinh con đích sẽ quyết định người nối ngôi. Đến sau khi hỏa táng, lúc bọc cốt, tử tôn chung quanh bái lạy, xá lị bay vào ống tay áo của người cháu thứ, phát ra hào quang, lấy ra lại bay vào. Anh Vương vái rằng "Đâu dám không phụng mệnh". Lấy ra, bèn yên. Lấy con thứ làm Thế tử. Về sau, đích mẫu sinh con trai, không nuôi được, cuối cùng người con thứ nối ngôi vua, đó là Minh Vương.