Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Thi thán trí quân

詩歎致君
Thi thán trí quân

氷壼司徒《題玄天觀詩》云
白日升天易,
致君堯舜難。
塵埃六十載,
回首媿黃冠。
蓋為相時,不有功效,而興此歎。是亦憂愛在懷,情歸忠厚,詩人所可取也歟!

Băng Hồ Tư đồ "Đề Huyền Thiên quán thi" vân
Bạch nhật thăng thiên dị,
Trí quân Nghiêu Thuấn nan.
Trần ai lục thập tải,
Hồi thủ quý hoàng quan.
Cái vi tướng thời, bất hữu công hiệu nhi hứng thử thán, thị diệc ưu ái tại hoài, tình quy trung hậu, thi nhân sở khả thủ dã dư ?

Dịch nghĩa[sửa]

Thơ than hai chữ "trí quân"


Băng Hồ Tư đồ[1] có thơ "Đề quán Huyền Thiên[2]" rằng

Ban ngày lên trời dễ
Giúp vua thành Nghiêu Thuấn khó
Sống ở cõi trần đã sáu mươi năm
Ngoảnh đầu, xấu hổ với đạo sĩ

Có lẽ khi làm Tể tướng, thấy không có công mới than thở như vậy, cũng là ưu ái trong lòng, tình quy trung hậu, đó là chỗ khả thủ của thi nhân chăng ?

   
Chú thích

  1. Trần Nguyên Đán
  2. Có lẽ là quán Huyền Thiên thuộc "Thăng Long tứ quán", thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, nay là chùa Huyền Thiên thuộc phố Hàng Khoai, Hà Nội