Biểu các quan mừng Tết nguyên đán

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu các quan mừng Tết nguyên đán
của không rõ, do Phan Kế Bính dịch

Thần đẳng là.......

cúi dưng lời sau này:

Nay kính gặp tiết lành Nguyên-đán,

Sân phong rạng vẻ,

Ống luật về xuân.

Khí dương hòa sáng tỏa thềm son,

Cảnh giời đẹp vẻ lồng cõi bắc.

Thần đẳng rất vui vẻ, rất mừng rỡ, kính dưng biểu mừng.

Thiết nghĩ rằng:

Đế ra phương Chấn, vẻ-vang nối dõi ngôi rồng;

Vương kế chữ Xuân, rực-rỡ gây từ năm sớm.

Đầu xuân hòa thẳm,

Khắp cõi vui mừng.

Kính nghĩ Hoàng-đế bệ-hạ:

Nối chịu ngôi tôn.

Vâng thừa mạng lớn.

Công tạo-hóa phát sinh muôn vật, mạnh-mẽ vô cùng;

Đuốc quang-minh soi rạng bốn phương, tưng-bừng tỏa khắp.

Ngày này ngày khác,

Mới lại mới thêm.

Gió hòa muôn dặm hây hây, thọ muôn tuổi, núi Nam chúc tụng;

Vẻ sáng chín từng ôi ối, phúc cửu-như, cửa Bắc nghinh tường;

Đời Hoàng mát tựa mùa xuân,

Lòng chúng quay về cửa khuyết,

Thần đẳng:

Chức phận giữ nơi bờ-cõi,

Lòng mong nương bóng mặt trời.

Giáp-lịch hiến phúc lành, ngóng ơn rộng trong nhà Tượng-ngụy;

Tiêu-tràng dưng chén thọ, xin chúc mừng ngoài cõi Nghiêu-phong.

Thần đẳng mừng rỡ tụng đảo, không biết đâu cho xiết, xin dưng biểu lên Ngự-lãm.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.