Công báo năm 2014/Số 1169 - 1170

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1169 + 1170 Ngày 29 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
08-12-2014 Lệnh số 24/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
25-11-2014 Luật số 65/2014/QH13 Luật nhà ở. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
15-12-2014 Nghị quyết số 93/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế. 93