Công báo năm 2014/Số 1171 - 1172

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 1171 + 1172 Ngày 30 tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
08-12-2014 Lệnh số 25/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
25-11-2014 Luật số 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản. 3
08-12-2014 Lệnh số 26/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 37
25-11-2014 Luật số 64/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. 38
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
11-12-2014 Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. 64
11-12-2014 Thông tư số 40/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. 79
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
16-12-2014 Nghị quyết số 94/NQ-CP về việc đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 83