Cổ nhân đàm luận/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mậu-Xương-Kỳ làm quan đời nhà Minh, một hôm có một người bạn ở xa viết thơ hỏi thăm nơi trốn quan trường nay ra sao ? Xương-Kỳ viết thơ đáp lại có câu rằng: « ..... việc quan trường ngày nay ví như sóng gió, hay là có gió mà không có sóng, người đời đã có con mắt định luận rồi ; song mà còn có chỗ sóng chàn đến chỗ không có sóng, làm cho chỗ đất bằng. cũng phải chịu cái làn sóng gió, thì người đời chỉ có kêu giời nhưng xa. »