Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhứt/I-12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

NGŨ-NGÔN BÁT-CÚ

1. — Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén

Một thức nước in trời,
Đò ai chiếc lá khơi.
Non xanh cao chót vót.
Dòng nước chẩy đầy vơi.
Mảng khúc Thương-lang[1] hát.
Ưa tình lữ-khách[2] chơi.
Mong cho yên sóng gió,
Qua lại mặc người đời.

2. — Khoe mình
(Bài này là lối thơ nói, vậy tiếng bằng trắc không có câu nệ theo đúng như luật)

Phong lưu tính đã quen,
Thằng tôi có chịu hèn!
Bạc mở vung tàn tán,
Rượu đánh tuýt cù đèn.
Trên trời đứt dây xuống.
Dưới đất trật nẻ lên.
Ao ước còn toan những,
Có tiền để mua tiên.

  1. Là tên sông, lại có khúc ca Thương-lang rằng: « Nước trong thì giặt dải mũ; nước đục thì rửa chơn ».
  2. Là người khách đi chơi.