Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhứt/I-11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

LỐI THƠ YẾT-HẬU

(Câu sau cùng chỉ hạ có một chữ vần)

1. — Anh nhè

Sống ở nhơn-gian đánh chén nhè
Thác về âm-phủ cắp kè kè.
Diêm-vương mới hỏi mang gì đấy?
........Be!

2. Anh ngồng

Sống ở nhơn-gian đánh chén ngồng.
Thác về âm-phủ cắp cồng cồng.
Diêm-vương thét hỏi mang gì đó?
........Không!