Bước tới nội dung

Ca trù thể cách/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

VĂN CHA MẸ TE CON GÁI.

Hỡi ôi! Phải căn số ít duyên ít phước, thì không phứt đi cho rồi;
1Làm chi cho nên vế nên vai, mà mất như vậy đặng!
Giận bấy lão càn khôn bạc ác, chọc chọc hắn không vì;
2Hềm thay con tạo hóa cớ trêu, ben ben tao muốn mắng.
Nhớ linh xưa.
3Tánh rất thiệt thà, tình nên ngay thẳng.
4Ăn chời ở lở vốn không, đôi mách ngồi lê cũng chẳng.
Thảo với cha lành với mẹ, như bát nước ỷ không xao;
5Ra cùng xóm ở cùng diềng, ước hột cơm đà chẳng cắn.
Chị hay niềm em hay nỡ, ai mà chẳng dấu chẳng yêu:
6Ăn bữa trước lo bữa sau, mẹ đà khỏi dò khỏi dặn.
Tai quái bải buôi trôi kệ, khôn lanh chẳng qua thiệt thà.
7Lẳng lơ thừa thiếu trối ai, khéo léo không bằng ngay thẳng.
Đời nào biết làm giọng ảnh giọng e mà dức tớ, có giận thì la cái giống nó lộn rồng.
8Đời nào hay cầm cái roi cái vọt mà đánh em, có giận thì mắng cái thằng sao nó rắn.
9Hệ là con từ ấy nhẫn nay, đi đâu mất một đàng thẳng rẳng.
Ôi
10Nước chảy huê trôi, sao dời nguyệt lặn.
Nghiệp trăm năm từ ấy mà thôi,
11Vàng ngàn lượng dễ mô cho đặng.
Nhớ tới tiếng con cười lời con thốt, càng thêm chua thêm xót đòi cơn,
12Nhớ tới cách con đứng dạng con ngồi, luống để nhớ để thương từ chặng;
Đường ra ngả vào còn đó, con đi đâu cho rêu cỏ mộc xanh,
13Thúng may rổ vá còn đây, con đi đâu cho mốc meo dóng trắng.
Thấy con đẻ, cha mừng đà hết lớn, mừng thì mừng mà dạ hãy băng sương,
14Nghe con la, mẹ sợ một điếng hồn, sợ thì sợ chạy trời không khỏi nắng.

15Nỗi con phận đã rủi ro, chút cháu lại không may mắn
Nay mẹ còn lắc lẻo, e khi khói lạnh nhang tàn,
16Mai mẹ có rụng rời, lấy ai giữ mồ hoang cỏ láng.
Chưa có dâu, nhờ một chút con,
17Còn chàng rể, kể chi cái thẳng.
18Dần già kể đặng bao lâu, nay giáp lại liền năm năm chẳn.
Có con biết không con cũng biết, dĩa muối dưa tạm đặt lưng vơi,
19Sống cho khôn thác cũng cho khôn, tình sông biển dễ từ lạt mặn.
Nước mắt không khi nào ráo, mạch sầu nầy ai múc cho hao,
20Đoanh lòng dễ biết mấy chìu, dây thảm nọ ai tề cho vắn.
Phục duy.